Plebiscyt Dziennika Zachodniego na Osobowość Roku 2022

W styczniu br. został ogłoszony kolejny plebiscyt Dziennika Zachodniego na Osobowość Roku 2022.
Nominację w dziedzinie Kultura uzyskał Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” Marek Kubik. Celem akcji jest uhonorowanie osób, które w minionym roku ze szczególnym zaangażowaniem działały na rzecz mieszkańców naszego regionu, osiągały sukcesy i miały ważny wkład w życie lokalnej społeczności. Marek Kubik nominację otrzymał za odrestaurowanie muralu „Chwała Górnikom Polski”.

Głosowanie odbywa się za pomocą sms. Zachęcamy wszystkich sympatyków naszego stowarzyszenia do oddania głosu na Prezesa. Pierwszy etap głosowania trwa do 21.02.2023r (później nastąpi etap wojewódzki, a następnie ogólnokrajowy). Poniżej załączamy link do głosowania.

https://dziennikzachodni.pl/p/kandydat/marek-kubik%2C3308553/

Wesołych Świąt

W tym roku rząd wybitnie zadbał o to aby święta były „wesołe”,
dlatego my ze swej strony życzymy już tylko: spokoju ducha i zdrowia. Szczęść Boże !

Stowarzyszenie Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”

URODZINY NASZEGO INFORMATYKA

W dniu 5 grudnia obchodzi urodziny Pan Marek Wojaczek, nasz „nadworny” informatyk. Pan Marek stworzył naszą stronę oraz jest jej administratorem.

Jest z nami od samego początku tj. od roku 2017. Pomaga nam nie tylko w prowadzeniu strony ale także w innych sprawach, wymagających specjalistycznych umiejętności, takich jak grafika komputerowa, skład tekstów naszych wydawnictw i broszur, obróbka filmów i zdjęć itp. Oczywiście robi to wszystko bezinteresownie. Tą drogą pragniemy Panu Markowi serdecznie podziękować oraz życzyć z okazji urodzin dużo zdrowia, pomyślności oraz nieustającej pogody ducha. Sto lat! 

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”

4 grudnia – BARBÓRKA

Z okazji Dnia Górnika życzymy wszystkim górnikom ,emerytom górniczym oraz ich rodzinom , a także wszystkim obchodzącym to tradycyjne święto śląskie, dużo zdrowia, szczęścia i maszketów w każdej dziedzinie życia.

Poniżej widokówka , którą z tej okazji wydało Stowarzyszenie Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”.

KOLEJNA WIZYTA NA BUDOWIE BIBLIOTEKI NA TERENIE KOPALNI „ANNA”

W dniu 17 listopada odbyła się kolejna, trzecia już wizyta na placu budowy biblioteki, powstającej z obiektów maszynowni szybu „Jan”. Na zaproszenie Z-cy Burmistrza Piotra Kowola w rekonesansie uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” Marek Kubik. Panowie dokonali obchodu i ocenili postęp prac. Prace I etapu budowy są już bardzo zaawansowane. Odbyło się pierwsze piaskowanie murów zewnętrznych przyszłej biblioteki. Będzie jeszcze kolejne, a następnie cegła zostanie pokryta substancją ochronną. Trwają prace krycia dachu blachą. Najbardziej niepokojące jest tempo prac na wieży stalowej szybu „Jan”. Nie dokończono jeszcze piaskowania, a tym samym malowania wieży. Muszą tam jeszcze nastąpić prace montażowe schodów, prowadzących na punkt widokowy.  Wg słów z-cy burmistrza zakończenie prac I etapu ma nastąpić w lutym 2023r. W tymże miesiącu zostaną zabudowane okna oraz zostanie zainstalowana szklana wiata przed drzwiami frontowymi, prowadzącymi do biblioteki. Mamy nadzieję, że wykonawcy prac na wieży również zdąża, w tym terminie, zakończyć swoje działania.
W styczniu 2023r. ma się odbyć przetarg na realizację II etapu budowy tj. na wykończenie wnętrz oraz stworzenie parku wokół tych obiektów.

Całość inwestycji ma zostać zakończona do końca 2023r

MURAL ODNOWIONY

Dzięki grupie ludzi dobrej woli mural autorstwa Stanisława Kolorza z 1971 roku został odnowiony. Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do renowacji tej ciekawej pamiątki z czasów świetności kopalni „Anna”. Cieszymy się, że mimo pewnych barier udało się przywrócić blask temu malowidłu.

W tym miejscu jednak musimy dodać, nie wgłębiając się w szczegóły, że rozczarował nas znikomy udział mieszkańców Pszowa w całej akcji, a w szczególności w zrzutce.pl.

Chwała wszystkim , którzy pomogli!

Na zdjęciu od lewej: Marek Kubik, Bernadeta Kaniuka ( wykonawczyni rekonstrukcji ), Marcin Biegalski, Andrzej Stroka