Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Planowania i Budżetu RM w Pszowie

31 stycznia 2018r. miało miejsce specjalne posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Planowania i Budżetu RM w Pszowie. W posiedzeniu tym uczestniczył z ramienia naszego stowarzyszenia Marek Kubik. W posiedzeniu oprócz radnych i z-cy burmistrza wzięli udział przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z dyrektorem Stanisławem Konskiem na czele. Obecni byli też przedstawiciele Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś”, panowie Benedict Kotzur i Wojciech Szczęsny.
Zebranie to było poświęcone w głównej mierze terenom kopalni „Anna”, które znajdują się obecnie w posiadaniu i zarządzaniu przez SRK. Przedstawiciele SRK po raz kolejny chcieli się dowiedzieć od władz Pszowa jakie tereny i obiekty chce przejąć miasto ? Rozpoczęła się chaotyczna dyskusja z której niewiele wynikało. Radni po raz „enty” zadawali te same pytania i przedstawiali te same obawy. Na czele „stronnictwa” opowiadającego się za przejmowaniem nieruchomości w jak najmniejszym zakresie stanął tradycyjnie przewodniczący komisji Paweł Kołodziej. Można było jednakowoż zauważyć wśród radnych o wiele większe zainteresowanie tematem niż pół roku wcześniej. Zadawano przedstawicielom SRK pytania świadczące o rozważaniu możliwości przejęcia jakiejś części obiektów i terenów. Do głosu został dopuszczony zaproszony Benedict Kotzur.
Przedstawił radnym ofertę polegającą na tym, że fundacja wydzierżawi od Pszowa wszystkie tereny / ok. 70 ha./ i obiekty na 30 lat. Wszystkie inwestycje na tym terenie byłyby pod kontrolą miasta, którego każdorazowy burmistrz zasiadałby w radzie nadzorczej fundacji. Do rady miałby wejść również przedstawiciel naszego stowarzyszenia. Rozdał radnym listę proponowanych inwestycji i przedsięwzięć które mogłyby powstać na tym obszarze. Najciekawszą propozycją była wizja utworzenia nowego ratusza w betonowym szybie „Chrobry 2” z salą ślubów na wysokości 70 m. Innymi przykładowymi zamierzeniami , które chciałaby m.in. zrealizować fundacja były: mieszkania wspomagane, mieszkania bez barier dom seniora, szkoła policealna , szkoła językowa, dom seniora, strefa aktywizacji zawodowej, strefa drobnej przedsiębiorczości, przestrzeń wystawowa i inne. Radni pytali pana Kotzura w jakim stopniu fundacja jest w stanie pokryć przedstawione projekty? W 90 % – padła odpowiedź. Jeszcze raz pan Kotzur zaapelował do radnych aby przejąć cały teren pokopalniany , gdyż ułatwi to wszelkiego rodzaju planowanie i realizację inwestycji. Przypomniał , że na tym terenie znajduje się już ciepłownia z całą swoją infrastrukturą należąca do Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Na koniec posiedzenia dyrektor Konsek prosił radnych aby do końca lutego br. rada podjęła uchwałę intencyjną w której określiłaby którymi nieruchomościami i obiektami jest zainteresowane miasto.
Nie muszę chyba w tym miejscu dodawać, że wcześniej władze Pszowa nie wystąpiły z taką uchwałą ani pismem, aby zatrzymać niektóre przetargi mające się odbyć 10.12.2017r.