SPOTKANIA ZESPOŁU POWOŁANEGO DO OPRACOWANIA ZAŁOŻEŃ PARKU KULTUROWEGO ORAZ WYPRACOWANIA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW POKOPALNIANYCH

Zespół składający się ze specjalistów, społeczników i urzędników spotykał się w dniach 16, 17 i 19.08.2021 r. W skład zespołu weszli: Piotr Kowol – z-ca burmistrza miasta, Joanna Sowa – skarbnik miasta, Marcin Grzenia – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Adam Paruzel – radny, Marek Hawel – dyrektor MOK, Ewa Jaskóła – kierownik Wydziału Promocji, Franciszek Sobala – kierownik Wydziału Architektury, Anna Grzegorzek – Stowarzyszenie „Ratujmy Pszów”, Marek Kubik – Stowarzyszenie Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”, Ewelina Seget – architekt, Krzysztof Pietrek – analityk marki, Hanna Blokesz-Bacza – webdesigner.
Do zadań tego zespołu należy wypracowanie strategii rozwoju tego terenu, przedstawienie pomysłów i koncepcji jego zagospodarowania, przyjaznych dla mieszkańców Pszowa, a zarazem interesujących dla gości z regionu i ponadregionalnych. Zastanawiano się nad możliwościami wkomponowania w projekt zabytkowych budynków kopalni oraz nadania im nowych funkcji.
Najwięcej czasu poświęcono na określenie cech, zasad i reguł pozwalających wypracować koncepcję marki premium, czyli stworzenie czegoś ponad prowincjonalnego, czegoś wyjątkowego. Prace te odbywały się pod kierownictwem Krzysztofa Pietrka, analityka marki. Członkowie zespołu zgodzili się co do generalnych wytycznych jakimi powinni się kierować w przyszłości projektanci. Uznano, że teren ten powinien być przyjazny mieszkańcom miasta, powinien służyć całym rodzinom i powinien być na tyle ciekawy, aby zainteresować gości z regionu i nie tylko. Postanowiono nawiązać w tym zakresie współpracę ze studentami architektury z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.
Przewiduje się następne terminy spotkań zespołu.