SPOTKANIE ZESPOŁU D/S PARKU KULTUROWEGO

W dniu 17.11.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu powołanego w celu stworzenia na terenach byłej kopalni Anna parku kulturowego. Wymiernym efektem tego zebrania było wybranie nazwy dla terenów przyszłego parku kulturowego.
Zwyciężyła nazwa ParkAny .
Wydaje się, że jest to ze wszech miar zgrabna i adekwatna nazwa, gdyż składa się z dwóch istotnych elementów odnoszących się do tego miejsca. Składa się ze słów : Park i Ana. O ile słowa park nie trzeba tłumaczyć, to słowo Ana na Śląsku oznacza imię Anna.
Ponadto parkany to ogrodzenia mające podkreślić coś wydzielonego.
Na tym samym spotkaniu zostało wybrane logo miasta, którego Pszów wcześniej nie miał. Można je zobaczyć na stronach Urzędu Miasta.