Mural

Na wiosnę przyszłego roku postanowiliśmy odnowić /odrestaurować/ mural, namalowany na jednym z budynków pokopalnianych przy ulicy Skwary. Przedstawia on dwóch górników – starego i młodego. Uważamy , że stał się on już ikoną naszego miasta i należy również o niego zadbać. Budynek na którym się znajduje jest w rękach prywatnych i musieliśmy na te prace uzyskać zgodę właściciela. Należy on obecnie do firmy Pszów Invest Park. Taką zgodę otrzymaliśmy nawet ze wstępną deklaracją niewielkiego partycypowania w kosztach tego przedsięwzięcia. Jesteśmy także po rozmowach z ewentualną wykonawczynią tych prac restauracyjnych – panią Moną Tusz.
Mona Tusz jest znaną śląską street artystką i właśnie ją chcielibyśmy zaangażować do tego zadania.
Jako ciekawostkę podajemy, że jego autorem jest Stanisław Kolorz, górnik kopalni „Anna”, pszowski malarz-samouk. Sportretował on na nim swoich kolegów górników.

Film dokumentalny o kopalni „Anna”

17 października 2017 roku Stowarzyszenie Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” wraz z Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach nakręciło materiał filmowy na terenie kopalni.
Chcemy stworzyć film dokumentalny, który byłby swoistą wycieczką po historii i pozostałych jeszcze obiektach kopalnianych. Przewodnikiem w tej wycieczce jest emerytowany pracownik kopalni mgr inż. Zygmunt Krakowczyk.
Pan Krakowczyk posiada niewiarygodną wiedzę dotyczącą kopali „Anna”, którą chcieliśmy utrwalić i przedstawić starszym i młodszym mieszkańcom Pszowa.
Obecnie film jest na etapie montażu.
Mamy nadzieję, że zdążymy z nim na Barbórkę – może się uda.

Poniżej kilka migawek z planu filmowego.

 

Wizyta Wicemarszałka Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego

W dniu 13 września 2017r. na zaproszenie Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” przybył do Pszowa Wicemarszałek Województwa Śląskiego Henryk Mercik. W spotkaniu wzięli również udział Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Przemysław Smyczek, Z-ca Burmistrza Pszowa Dawid Topol, Dyrektor Oddziału SRK KWK „Anna” Stanisław Konsek, pracownik SRK Witold Praszelik , Mirosław Czech oraz Marek Kubik członkowie Stowarzyszenia.

Spotkanie odbyło się na terenie byłej kopalni „Anna” i miało na celu pokazanie gościom z Katowic obiektów pokopalnianych oraz przedstawienie zamierzeń Stowarzyszenie i problemów związanych z próbami ratowania znajdujących się tam zabytków przemysłowych. Na spotkanie niespodziewanie / dla nas / przybył również wspomniany wcześniej wiceburmistrz D. Topol, zwany , jak usłyszeliśmy na korytarzach magistratu, „żołnierzem królowej Madagaskaru”.

Jak się okazało miało to swoje tragikomiczne następstwa – o czym poniżej.

Wizyta odbyła się w rzeczowej atmosferze w czasie której goście podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Podobnie jak wszyscy wcześniej zwiedzający obiekty kopalni „Anna”, byli pod wielkim wrażeniem, by nie powiedzieć, że byli nimi zachwyceni. Niestety w trakcie zwiedzania dyrektor Konsek przekazał nam smutną informację, że budynek nadszybia Chrobry I wraz ze stalową wieżą ,zostanie do końca tego roku zlikwidowany. Jest to o tyle zła wiadomość, że gdyby się udało / jakimś cudem/ uratować maszynownię Chrobry I, to zniknie z powierzchni integralny element całości. Ewentualni zwiedzający stracą cały kontekst funkcjonowania tych obiektów/urządzeń. Jak wyraził się pan marszałek, to tak , jakby zostawić silnik bez reszty samochodu.

Niestety, prawdopodobnie tak się stanie, choć podejmujemy jeszcze jedną próbę uratowania nadszybia – o czym poinformujemy w późniejszym czasie.Podczas oglądania maszynowni Chrobry I miał miejsce wspomniany wcześniej tragikomiczny moment. Otóż w trakcie rozmowy z marszałkiem burmistrz Topol stwierdził /ku naszemu zdziwieniu/ , że urząd czyni starania w celu pozyskania i uratowania tejże maszynowni. Na nasze pytanie od kiedy władze miasta są zainteresowane przejęciem jakichkolwiek obiektów, a w szczególności tej maszynowni, padła odpowiedź, że od półtora roku?! Obecni przedstawiciele Stowarzyszenia parsknęli głośnym śmiechem. Była to spontaniczna reakcja na to absurdalne kłamstwo. Jak wiadomo Stowarzyszenie powstało właśnie dlatego, że miasto nic nie zrobiło i nadal nic nie robi w kierunku ratowania tych obiektów. Niestety w tym momencie atmosfera zrobiła się nerwowa i doszło do mocnej wymiany zdań pomiędzy Markiem Kubikiem a burmistrzem. Trudno jednakże zaakceptować fakt, że władze miasta nie dość, że w tym przedmiocie prowadzą politykę „na przeczekanie”, to jeszcze z kłamstwa zrobiły metodę informacyjną.

Na zakończenie marszałek podkreślił, że trzeba wybrać i skoncentrować się na określonej liczbie obiektów, które chcemy zachować . Zadeklarował swoją pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych , związanych z tą materią, problemów.

Reasumując należy stwierdzić ,że oczywistą oczywistością jest to, iż nikt nam nie pomoże, ani „Katowice” ani „Warszawa”, jeżeli tego nie zrobimy sami. Tu, w Pszowie!

Planowana wizyta Wicemarszałka Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego

Informujemy, że na zaproszenie Stowarzyszenia w dniu 13.09.2017r. przybędzie do Pszowa Wicemarszałek Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Henryk Mercik wraz z dyrektorem Wydziału Kultury tegoż urzędu. Celem wizyty jest zwiedzenie kopalni „Anna” , a także spotkanie z członkami naszego stowarzyszenia i zastanowienie się nad możliwościami ratowania znajdujących się na tym terenie obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem tych zabytkowych.