Kalendarium

Mar
9
czw
2017
Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia
Mar 9 całodniowy

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia w domu Marcina Biegalskiego w Pszowie przy ul. M. Konopnickiej 46.
Członkami założycielami są : Andrzej Stroka, Marcin Biegalski, Mirosław Czech i Marek Kubik.
W czasie zebrania podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”, a także inne potrzebne do rejestracji. Ze względu na postępujący proces likwidacji kopalni, a co za tym idzie presję czasu, postanowiono powołać stowarzyszenie zwykłe, a następnie przekształcić je w stowarzyszenie rejestrowe.
Prezesem został wybrany Andrzej Stroka, zaś jego zastępcą Marcin Biegalski.
W tym samym dniu całość dokumentacji wraz z wnioskiem o rejestrację została złożona w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.


Od lewej: Mirosław Czech, Marek Kubik, Andrzej Stroka, Marcin Biegalski

Mar
14
wt
2017
Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
Mar 14 całodniowy

Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Wodzisławskiego pod nr 5.
W tym samym dniu Marek Kubik spotkał się z panem Krzysztofem Piechaczkiem z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek ten ma za zadanie niesienie wielorakiej pomocy organizacjom pozarządowym działającym na terenie naszego powiatu.
W zasadniczej części spotkanie to dotyczyło możliwości pozyskania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia. Pan Piechaczek min. przedstawił zasady skorzystania z pomocy publicznej tzw. program „de minimis” – 200 tys. euro.

Kwi
1
sob
2017
Spotkanie sympatyków zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia
Kwi 1 całodniowy

Spotkanie kilkunastu sympatyków zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia w „Cafe Ewa” w Pszowie.
W trakcie zebrania wywiązała się dyskusja na temat planów działań mających zachować , w jak najszerszym zakresie, obiekty pokopalniane.
Postanowiono w przyszłości kontynuować tego typu spotkania.

Kwi
6
czw
2017
Spotkanie z Panią Burmistrz
Kwi 6 całodniowy

Spotkanie z Panią Burmistrz Katarzyną Sawicką – Mucha.
W spotkaniu z burmistrz wzięli udział : Andrzej Stroka i Marek Kubik.
W trakcie spotkania przedstawiono pani burmistrz cele i plany działania Stowarzyszenia. Umówiono się na dalsze spotkania.

Kwi
21
pt
2017
Kontakt z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego
Kwi 21 całodniowy

Marek Kubik nawiązał kontakt z Panem Adamem Hajdugą, pracownikiem Wydziału Kultury Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
Dr Hajduga jest zarazem twórcą Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego oraz wiceprzewodniczącym międzynarodowej organizacji ERIH / Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego/.
W związku z trwającą Industriadą /a co za tym idzie, brakiem czasu/ umówiono się na spotkanie w Pszowie po 10 czerwca br.
W międzyczasie A. Hajduga zalecił zainteresować tym tematem media oraz pozyskać lokalnych liderów.

Kwi
30
nie
2017
Artykuł w miesięczniku „Pszowik”
Kwi 30 całodniowy

W miesięczniku „Pszowik” ukazuje się artykuł o powstaniu i celach Stowarzyszenia.

Maj
24
śr
2017
Spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń
Maj 24 całodniowy

Spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń Dyrektorem Oddziału KWK. „Anna” w Pszowie Wojciechem Kamińskim oraz jego zastępcą dyr. Badajem.
Z ramienia Stowarzyszenia w spotkaniu wzięli udział : Andrzej Stroka i Marek Kubik.
Przedstawiciele SRK przedstawili zatwierdzone plany i terminy likwidacji kopalni. Potwierdzili, że miasto może otrzymać jakiekolwiek obiekty za darmo lub symboliczną złotówkę jeżeli zostaną one przeznaczone na cele społeczne. Stowarzyszenie zatem mogłoby otrzymać obiekty w użyczenie jedynie za pośrednictwem miasta, którego wola jest w tym przypadku decydująca. Panowie z SRK jednocześnie podkreślili, że przejęcie zabytkowych obiektów musi dokonać się do końca 2017r. ponieważ po tym terminie pracownicy SRK opuszczają kopalnię, pozostawiając tym samym obiekty, w tym zabytkowe, bez opieki.

Cze
7
śr
2017
Wystąpienie na sesji Rady Miejskiej Pszowa
Cze 7 całodniowy

Na sesji Stowarzyszenie reprezentowali: Andrzej Stroka i Marek Kubik.
W punkcie wolne głosy i wnioski najpierw wystąpił Andrzej Stroka , który zaapelował do radnych o przejęcie obiektów pokopalnianych. Następnie wystąpił Marek Kubik który przedstawił propozycję stworzenia w obiektach i terenach pokopalnianych strefy kultury, sportu i turystyki. Zaproponował aby w tym miejscu powstało muzeum historii górnictwa naszego regionu ,a także historii miasta. Ponadto można by wykorzystać obiekty industrialne na działalność wystawienniczo-koncertową, zaś betonowy szyb Chrobry II jako ściankę wspinaczkową i punkt widokowy. Na koniec zaapelował do radnych o przejęcie jak największej ilości obiektów w szczególności zabytkowych. Stwierdził, że jest to kadencja historyczna, gdyż radni mogą zapisać się złotymi zgłoskami na kartach historii Pszowa lub wpisać się na listę hańby. W imieniu radnych glos zabrał Paweł Kołodziej, który stwierdził, że rozpoczęty proces likwidacji kopalni należy kontynuować, a co za tym idzie, należy zlikwidować wszystkie obiekty ponieważ miasto nie ma pieniędzy.

Cze
27
wt
2017
Pismo do Senatora RP
Cze 27 całodniowy

W biurze Senatora RP pana Adama Gawędy /związanego z Pszowem i KWK „Anna”/ złożyliśmy pismo z prośbą o spotkanie i pomoc w uratowaniu zabytków kopalnianych.

*Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Cze
30
pt
2017
Spotkanie z posłem na Sejm RP Czesławem Sobierajskim
Cze 30 całodniowy

Spotkanie z posłem na Sejm RP Czesławem Sobierajskim w biurze poselskim w Rybniku.
W spotkaniu udział wzięli: poseł Czesław Sobierajski, Andrzej Stroka, radny RM Pszów i sympatyk Stowarzyszenia Kazimierz Nawrat oraz Marek Kubik. W trakcie spotkania przedstawiono problematykę ratowania zabytków kopalnianych i zaapelowano do pana posła o pomoc w realizacji tego zadania. Podkreślono pilność sprawy ze względu na trwające na terenie byłej KWK „Anna” prace likwidacyjne.
Pan poseł zaproponował zorganizowanie ,pod jego przewodnictwem ,spotkania wszystkich zainteresowanych stron w Urzędzie Miasta Pszów. Spotkanie zostało zaaranżowane przez K. Nawrata.

*Do tej pory do w/w spotkania nie doszło


Od lewej : Marek Kubik, Kazimierz Nawrat, Czesław Sobierajski, Andrzej Stroka

Lip
17
pon
2017
Spotkanie na terenie kopalni „Anna”
Lip 17 całodniowy

Spotkanie na terenie kopalni „Anna” z dr Adamem Hajdugą /twórcą Szlaku Zabytków Techniki/ i Markiem Goloszem pracownikami Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Panowie zadeklarowali nam daleko idącą pomoc, a także przekazali wiele cennych uwag dotyczących funkcjonowania podobnych stowarzyszeń i metod pozyskiwania środków.
Pan Hajduga ,który jest również wiceprzewodniczącym European Route of Industral Heritage /Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego/, zapewnił nas , że ta międzynarodowa organizacja wystosuje do władz miast Pszowa pismo apelujące o przejęcie zabytkowych obiektów. Zobowiązał się również do naniesienia w przyszłym roku na Szlak Zabytków Techniki / na razie jako partnera/ obiektów kopalni „Anna”.

Lip
28
pt
2017
Kolejna wizyta na terenie kopalni
Lip 28 całodniowy

Wizyta na terenie kopalni Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach pana Adama Kowalskiego oraz Anny Syska autorki opracowania „Przemysłowa nowoczesność. Hans Poelzig w Pszowie.”
Pokłosiem tego spotkania były ustalenia dotyczące wspólnego wystąpienia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie do wojewódzkiego rejestru zabytków magazynu zaprojektowanego przez H. Poelziga /być może również innych/.
Zaplanowano nakręcenie filmu o obiektach kopalni „Anna” – realizacja w sierpniu.


Od lewej : Marek Kubik, Anna Syska, Andrzej Stroka, Adam Kowalski

Sie
30
śr
2017
Film
Sie 30 całodniowy

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach razem ze Stowarzyszeniem miał kręcić materiał filmowy o obiektach i historii kopalni „Anna”.
Niestety na skutek ostatnich zmian personalnych i nowych procedur w Spółce Restrukturyzacji Kopalń nie otrzymaliśmy zgody na wejście na teren kopalni /brak odpowiedzi/.
W związku z powyższym wspólnie umówiliśmy się na zrealizowanie w/w filmu na drugą połowę września.

Pismo do radnych Pszowa
Sie 30 całodniowy

Stowarzyszenie dostarczyło każdemu radnemu naszego miasta skrócone opracowanie o Hansu Poelzigu z prośbą o zapoznanie się  z tymi materiałami wraz z apelem o ratowanie zabytków kopalni „ANNA”.
Pod spodem zamieszczamy całość wystosowanego imiennie do każdego z radnych pisma przewodniego:

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Sie 30 całodniowy

30 sierpnia został złożony w Urzędzie Miasta Pszowa nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Poniżej prezentujemy pełny tekst wniosku.

Wrz
13
śr
2017
Wizyta Wicemarszałka Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego
Wrz 13 całodniowy

W dniu 13 września 2017r. na zaproszenie Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” przybył do Pszowa Wicemarszałek Województwa Śląskiego Henryk Mercik. W spotkaniu wzięli również udział Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Przemysław Smyczek, Z-ca Burmistrza Pszowa Dawid Topol, Dyrektor Oddziału SRK KWK „Anna” Stanisław Konsek, pracownik SRK Witold Praszelik , Mirosław Czech oraz Marek Kubik członkowie Stowarzyszenia.

Spotkanie odbyło się na terenie byłej kopalni „Anna” i miało na celu pokazanie gościom z Katowic obiektów pokopalnianych oraz przedstawienie zamierzeń Stowarzyszenie i problemów związanych z próbami ratowania znajdujących się tam zabytków przemysłowych. Na spotkanie niespodziewanie / dla nas / przybył również wspomniany wcześniej wiceburmistrz D. Topol, zwany , jak usłyszeliśmy na korytarzach magistratu, „żołnierzem królowej Madagaskaru”.

Jak się okazało miało to swoje tragikomiczne następstwa – o czym poniżej.

Wizyta odbyła się w rzeczowej atmosferze w czasie której goście podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Podobnie jak wszyscy wcześniej zwiedzający obiekty kopalni „Anna”, byli pod wielkim wrażeniem, by nie powiedzieć, że byli nimi zachwyceni. Niestety w trakcie zwiedzania dyrektor Konsek przekazał nam smutną informację, że budynek nadszybia Chrobry I wraz ze stalową wieżą ,zostanie do końca tego roku zlikwidowany. Jest to o tyle zła wiadomość, że gdyby się udało / jakimś cudem/ uratować maszynownię Chrobry I, to zniknie z powierzchni integralny element całości. Ewentualni zwiedzający stracą cały kontekst funkcjonowania tych obiektów/urządzeń. Jak wyraził się pan marszałek, to tak , jakby zostawić silnik bez reszty samochodu.

Niestety, prawdopodobnie tak się stanie, choć podejmujemy jeszcze jedną próbę uratowania nadszybia – o czym poinformujemy w późniejszym czasie.Podczas oglądania maszynowni Chrobry I miał miejsce wspomniany wcześniej tragikomiczny moment. Otóż w trakcie rozmowy z marszałkiem burmistrz Topol stwierdził /ku naszemu zdziwieniu/ , że urząd czyni starania w celu pozyskania i uratowania tejże maszynowni. Na nasze pytanie od kiedy władze miasta są zainteresowane przejęciem jakichkolwiek obiektów, a w szczególności tej maszynowni, padła odpowiedź, że od półtora roku?! Obecni przedstawiciele Stowarzyszenia parsknęli głośnym śmiechem. Była to spontaniczna reakcja na to absurdalne kłamstwo. Jak wiadomo Stowarzyszenie powstało właśnie dlatego, że miasto nic nie zrobiło i nadal nic nie robi w kierunku ratowania tych obiektów. Niestety w tym momencie atmosfera zrobiła się nerwowa i doszło do mocnej wymiany zdań pomiędzy Markiem Kubikiem a burmistrzem. Trudno jednakże zaakceptować fakt, że władze miasta nie dość, że w tym przedmiocie prowadzą politykę „na przeczekanie”, to jeszcze z kłamstwa zrobiły metodę informacyjną.

Na zakończenie marszałek podkreślił, że trzeba wybrać i skoncentrować się na określonej liczbie obiektów, które chcemy zachować . Zadeklarował swoją pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych , związanych z tą materią, problemów.

Reasumując należy stwierdzić ,że oczywistą oczywistością jest to, iż nikt nam nie pomoże, ani „Katowice” ani „Warszawa”, jeżeli tego nie zrobimy sami. Tu, w Pszowie!

 

 

Wrz
15
pt
2017
Artykuł w „Pszowiku”
Wrz 15 całodniowy

We wrześniowym wydaniu miesięcznika „PSZOWIK”  ukazał się nasz artykuł.
Poniżej udostępniamy go w całości:

Paź
10
wt
2017
Artykuł w „Nowinach”
Paź 10 całodniowy

10 października 2017 r. w „Nowinach Wodzisławskich” ukazał się artykuł o naszym stowarzyszeniu.

Otwórz artykuł

Paź
15
nie
2017
Spór o „Annę” w Pszowiku
Paź 15 całodniowy

Poniżej przedstawiamy zdanie dwóch stron w sprawie przyszłości naszej „Anny” przedstawione na łamach „Pszowika”.


          

Paź
22
nie
2017
Artykuł na portalu „Ślonzok Poradzi”
Paź 22 całodniowy

21.10.2017r. Marek Kubik udzielił wywiadu, którego pokłosiem jest artykuł „Mroczna strona źle rozumianego postępu” autorstwa Tadeusza Puchałki na portalu „Ślonzok Poradzi”. Poniżej udostępniamy link do artykułu i zapraszamy do lektury.

Mroczna strona źle rozumianego postępu. Prostym językiem na trudne tematy. Ciąg dalszy niekończącej się niestety opowieści.

Lis
29
śr
2017
Sesja Rady Miejskiej w Pszowie
Lis 29 całodniowy

29 listopada 2017r odbyła się sesja Rady Miejskiej w Pszowie. W posiedzeniu udział wzięło dwóch członków Stowarzyszenia : Andrzej Stroka i Marek Kubik.
Powodem obecności naszych przedstawicieli była wiadomość, że w czasie sesji udział wezmą przedstawiciele Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś” z Lublińca. Wcześniej z Markiem Kubikiem skontaktował się prezes fundacji pan Benedict Kotzur i poinformował go , że są zainteresowani przejęciem nieruchomości i obiektów kopalni „Anna” ,a także nawiązaniem współpracy z naszym stowarzyszeniem.
W trakcie sesji Benedict Kotzur przedstawił radnym ogólną wizję fundacji zagospodarowania tych terenów i obiektów, która była w dużej mierze zbieżna z wizją przedstawioną przez stowarzyszenie. Wyraził zainteresowanie wydzierżawienia jak największej powierzchni terenów pokopalnianych i obiektów. Oświadczył , że fundacja ma dostęp do inwestorów i funduszy niemieckich. Zaapelował do władz miasta aby wystąpiły do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z pismem wyrażającym wolę przejęcia całości terenów ok. 70 ha. i wszystkich obiektów. Pismo to pozwoliłoby na wstrzymanie przetargów i prac likwidacyjnych . Prosił aby pismo to wysłać przed terminem 10.12.2017r., żeby zdążyć przed kolejnym przetargiem.

Gru
7
czw
2017
List do Rady Masta
Gru 7 całodniowy

Poniżej przedstawiamy kopię listu, jaki napisał do Rady Miasta pan Jacek Zganiacz, nasz znakomity pszowski pianista, mieszkający na stałe w USA.

Gru
15
pt
2017
Artykuły w „Pszowiku”
Gru 15 całodniowy

W listopadowym wydaniu miesięcznika „PSZOWIK”  ukazały się nasze kolejne artykuły:

Sty
15
pon
2018
Artykuł w styczniowym „Pszowiku”
Sty 15 całodniowy
Sty
31
śr
2018
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Planowania i Budżetu RM w Pszowie
Sty 31 całodniowy

31 stycznia 2018r. miało miejsce specjalne posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Planowania i Budżetu RM w Pszowie. W posiedzeniu tym uczestniczył z ramienia naszego stowarzyszenia Marek Kubik. W posiedzeniu oprócz radnych i z-cy burmistrza wzięli udział przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z dyrektorem Stanisławem Konskiem na czele. Obecni byli też przedstawiciele Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś”, panowie Benedict Kotzur i Wojciech Szczęsny.
Zebranie to było poświęcone w głównej mierze terenom kopalni „Anna”, które znajdują się obecnie w posiadaniu i zarządzaniu przez SRK. Przedstawiciele SRK po raz kolejny chcieli się dowiedzieć od władz Pszowa jakie tereny i obiekty chce przejąć miasto ? Rozpoczęła się chaotyczna dyskusja z której niewiele wynikało. Radni po raz „enty” zadawali te same pytania i przedstawiali te same obawy. Na czele „stronnictwa” opowiadającego się za przejmowaniem nieruchomości w jak najmniejszym zakresie stanął tradycyjnie przewodniczący komisji Paweł Kołodziej. Można było jednakowoż zauważyć wśród radnych o wiele większe zainteresowanie tematem niż pół roku wcześniej. Zadawano przedstawicielom SRK pytania świadczące o rozważaniu możliwości przejęcia jakiejś części obiektów i terenów. Do głosu został dopuszczony zaproszony Benedict Kotzur.
Przedstawił radnym ofertę polegającą na tym, że fundacja wydzierżawi od Pszowa wszystkie tereny / ok. 70 ha./ i obiekty na 30 lat. Wszystkie inwestycje na tym terenie byłyby pod kontrolą miasta, którego każdorazowy burmistrz zasiadałby w radzie nadzorczej fundacji. Do rady miałby wejść również przedstawiciel naszego stowarzyszenia. Rozdał radnym listę proponowanych inwestycji i przedsięwzięć które mogłyby powstać na tym obszarze. Najciekawszą propozycją była wizja utworzenia nowego ratusza w betonowym szybie „Chrobry 2” z salą ślubów na wysokości 70 m. Innymi przykładowymi zamierzeniami , które chciałaby m.in. zrealizować fundacja były: mieszkania wspomagane, mieszkania bez barier dom seniora, szkoła policealna , szkoła językowa, dom seniora, strefa aktywizacji zawodowej, strefa drobnej przedsiębiorczości, przestrzeń wystawowa i inne. Radni pytali pana Kotzura w jakim stopniu fundacja jest w stanie pokryć przedstawione projekty? W 90 % – padła odpowiedź. Jeszcze raz pan Kotzur zaapelował do radnych aby przejąć cały teren pokopalniany , gdyż ułatwi to wszelkiego rodzaju planowanie i realizację inwestycji. Przypomniał , że na tym terenie znajduje się już ciepłownia z całą swoją infrastrukturą należąca do Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Na koniec posiedzenia dyrektor Konsek prosił radnych aby do końca lutego br. rada podjęła uchwałę intencyjną w której określiłaby którymi nieruchomościami i obiektami jest zainteresowane miasto.
Nie muszę chyba w tym miejscu dodawać, że wcześniej władze Pszowa nie wystąpiły z taką uchwałą ani pismem, aby zatrzymać niektóre przetargi mające się odbyć 10.12.2017r.

Lut
19
pon
2018
Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszowie
Lut 19 całodniowy
Lut
22
czw
2018
Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszowie
Lut 22 całodniowy
Lut
27
wt
2018
Spotkanie z Senatorem RP panem Adamem Gawędą
Lut 27 całodniowy

W dniu 27.02.2018r. doszło do spotkania przedstawicieli stowarzyszenia tj. Andrzeja Stroki i Marka Kubika z Senatorem RP panem Adamem Gawędą w jego biurze w Wodzisławiu Śl. A. Stroka i M. Kubik przedstawili panu senatorowi cele i problemy stowarzyszenia związane z terenami i obiektami kopalni „Anna” w Pszowie. W trakcie spotkania ustalono , że pan senator będzie oczekiwał na propozycje działań jakich mógłby się podjąć. Było to stanowisko logiczne , gdyż aby mógł zabiegać o coś, musi wiedzieć o co ?
Problem jednak tkwi w tym , że z tymi propozycjami powinny wystąpić władze miasta , a nie my. Nie dlatego , że nie chcemy ale dlatego, że partnerem do przejęcia obiektów jest miasto. Pan Adam Gawęda zgodził się z przedstawicielami stowarzyszenia , że miasto powinno przejąć jak najwięcej terenów oferowanych przez SRK. Pan senator przedstawił pewien konkretny pomysł do którego spróbujemy się odnieść. Na razie zatrzymamy to w tajemnicy. A tak na marginesie, pan senator był wieloletnim pracownikiem KWK. „Anna” i do tej pory ani on ,ani nikt z tysięcy byłych pracowników czy emerytów górniczych nie kiwnął palcem w sprawie „Anny”. Dziwne !

Lut
28
śr
2018
Uchwały RM dotyczące terenów i obiektów kopalni „Anna”
Lut 28 całodniowy

28 lutego 2018r. odbyła się sesja RM na której rada podjęła dwie uchwały dotyczące terenów i obiektów kopalni „Anna”. Zanim do tego doszło pan Franciszek Sobala przedstawił zebranym wizualizację terenów , które chce przejąć Pszów. Były to dwa rodzaje terenów i obiektów. Jedne to te które miasto chce przejąć definitywnie i drugie które chce przejąć ewentualnie tzn. wyraża wolę. Następnie radny Kazimierz Nawrat jeszcze raz zaapelował do wszystkich aby przejąć wszystkie tereny pokopalniane ,które bezpłatnie chce przekazać Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Powołał się przy tym na spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” z Senatorem RP. Adamem Gawędą. Przedstawił sugestię senatora , aby miasto przejęło jak największy obszar wraz z obiektami. Nikt jednak nie chciał już na ten temat dyskutować. Wydaje się , że karty zostały rozdane przed sesją. Podjęto , jak na wstępie zaznaczono, dwie uchwały. Jedna wyrażająca zgodę , a druga wyrażająca wolę przejęcia nieruchomości. Treść uchwał poniżej. W sesji uczestniczył przedstawiciel stowarzyszenia Marek Kubik.

Poniżej prezentujemy obie uchwały z załącznikami:

Mar
2
pt
2018
Mamy Logo
Mar 2 całodniowy

Chcielibyśmy się pochwalić, że nasze stowarzyszenie posiada własne logo, które bezpośrednio nawiązuje do loga kopalni.

Mar
3
sob
2018
List do Ministerstwa Energii
Mar 3 całodniowy
Mar
7
śr
2018
CIEKAWOSTKA
Mar 7 całodniowy

W dniu 7 marca 2018r. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Dziedzictwo kulturowe. Zabytkowa kopalnia „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 430 907,95zł. na modernizację budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”. Dlaczego o tym wspominamy? Dlatego , że w jakieś mierze zostaliśmy zainspirowani kopalnią „Ignacy”, a także utrzymujemy przyjacielskie kontakty z panem Alojzym Szwachułą , „kustoszem” tej kopalni. A także dlatego, że gdy pytaliśmy w zeszłym roku o ten program panią burmistrz, w trakcie trwania jeszcze naboru wniosków, otrzymaliśmy kłamliwą odpowiedź, że nie ma już żadnych funduszy do pozyskania na cele ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Kiedy wykazaliśmy to kłamstwo otrzymaliśmy z magistratu odpowiedź, że miasto Pszów nie mogło startować w tym konkursie gdyż nie posiada na własność żadnego obiektu kopalni „Anna”. Tylko rasowi krętacze mogą stosować tą metodę. Polega ona na umiejętnym stosowaniu następującego mechanizmu : nie mamy obiektów więc nie mamy pieniędzy, nie mamy pieniędzy więc nie mamy obiektów! Dobre, co ! Było do wzięcia 190 milionów złotych ! Przypominam, że kopalnia „Anna” zaczęła być formalnie i praktycznie likwidowana od 2012roku. A tak naprawdę dużo wcześniej. Okres likwidacji przypada na całą kadencję pani burmistrz i całej obecnej rady. W tym czasie nie zrobiono nic żeby cokolwiek przejąć czy uratować. Gdyby nie nasze Stowarzyszenie …

Mar
12
pon
2018
Mija rok
Mar 12 całodniowy

14 marca 2018r. mija rok od zarejestrowania Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” w Pszowie. Trzeba przyznać , że w tym czasie przebyliśmy długą drogę. Ba! Był to prawdziwy emocjonalny rollercoaster! Ta huśtawka nastrojów trwa zresztą nadal, gdyż nic nie jest tak naprawdę przesądzone. Jednakże porównując początki naszych starań o uratowanie terenów i obiektów, w tym tych zabytkowych, kopalni „Anna” z dniem dzisiejszym ,można kolokwialnie powiedzieć , że obecnie widać światełko w tunelu. W pierwszych miesiącach naszej działalności zetknęliśmy się z murem niechęci i jednej, wielkiej niemożności. W tym czasie słowa klucze to : brak pieniędzy i likwidacja. Likwidacja wszystkiego była przedstawiana jako proces ostatecznie zaplanowany i nieodwracalny. Nie wdając się tutaj w szczegóły, podjęliśmy działania mające na celu spopularyzowanie spuścizny architektonicznej Hansa Poelziga i uwypuklenie jej znaczenia dla dziedzictwa kulturowego Pszowa. Przedstawiliśmy wizję rozwoju tego rejonu miasta z wykorzystaniem terenów i obiektów pokopalnianych. Zadeklarowaliśmy chęć przejęcia trzech zabytkowych obiektów. Zainteresowaliśmy tym tematem wiele instytucji i osób odgrywających w tej dziedzinie istotną rolę – z marszałkiem województwa na czele. Zaangażowaliśmy w ten temat media. Pisaliśmy pisma i odbywaliśmy spotkania. Założyliśmy stronę internetową : http://ssbk-anna.xip.pl/. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Śląsk Wczoraj i Dziś” z Lublińca.
Po roku tych działań, 28.02.2018r RM Pszów podjęła dwie uchwały, jedną wyrażającą zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości w tym min. działki w rejonie szybu „Jan” z budynkiem stacji ratowniczej, budynkiem maszyny wyciągowej wraz z wieżą wyciągową „Jan”. I drugą uchwałę „intencyjną”, wyrażającą wolę nieodpłatnego nabycia nieruchomości min. działki na której znajduje się szyb „Chrobry I”, „Chrobry II” wraz z budynkiem maszyny wyciągowej, działkę na której znajduje się magazyn główny. Zgodnie z ustaleniami z SRK jest to uchwała, która ma zatrzymać likwidację obiektów znajdujących się na tym terenie i być podstawą dalszych negocjacji. W tym przypadku nic nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone. Obie uchwały wraz z załącznikami znajdują się w BIPie Um Pszów. Władze miasta na dzień dzisiejszy nie zdecydowały się na przejęcie dwóch obiektów zabytkowych tj. kasyna i budynku dyrekcji kopalni. Nie są zainteresowane także działkami i innymi obiektami znajdującymi się po stronie ulicy gdzie jest budynek dyrekcji / w tym markowni, cechowni i hali/. Nie zdecydowały się również na przejęcie szybu „Chrobry II”/tzw. betóniok/. Dlaczego wspominam o tym ostatnim obiekcie? A to dlatego, gdyż Fundacja „Śląsk Wczoraj i Dziś’ zaproponowała miastu stworzenie w tym obiekcie nowego ratusza. W tym na wysokości 70 metrów urządzenia sali ślubów. Ważnym aspektem tej sprawy było to , że fundacja chciała sfinansować tą inwestycję z późniejszym rozłożeniem miastu tych wydatków na 30 lat. Trzeba przyznać , że projekt jest nietuzinkowy, a Pszów miałby magistrat unikalny w skali całej Europy. Dlatego też od samego początku popieraliśmy ten pomysł. Należy przypuszczać, że sala ślubów cieszyłaby się również dużym zainteresowaniem w całym województwie i nie tylko. Niestety, tak jak wspomniałem wyżej, miasto nie przejęło tego szybu i obecnie trwają tam prace rozbiórkowe. Ponadto Fundacja proponuje władzom Pszowa aby przejęły cały teren pokopalniany / ok. 70 ha./, a następnie wydzierżawiły jej maksymalnie duży teren wraz z obiektami w celu poczynienia tam inwestycji uzgodnionych z nimi. Jest to wizja w dużej mierze zbieżna z naszą, gdyż uważamy , że jedynie na takim zwartym obszarze można stworzyć kompleksowe rozwiązania urbanistyczne, a przede wszystkim mieć wpływ na to co powstanie praktycznie w centrum Pszowa. Skutki oddania terenu po byłej sortowni , zajezdni kolejowej i dalszych można zaobserwować stojąc na moście na ulicy Skwary. Co tam się wyrabia tego nie wie nikt, ale jest to „sajgon” w najczystszej postaci. Zresztą nie szukając drugiego dna, ciągle nie rozumiem dlaczego nie chcemy przejąć 70 ha. gruntów które ktoś chce nam oddać za darmo ? Wracając jeszcze do fundacji. Przedstawiła ona przykładowe projekty zagospodarowania tych terenów: mieszkania wspomagane, świetlice terapeutyczne , szkoła językowa, warsztaty zajęciowe, strefa aktywizacji zawodowej , strefa dla lokalnej przedsiębiorczości, dom seniora, przestrzeń wystawowa i inne. Dodać do tego należy również muzeum i jak słyszeliśmy pomysł władz miasta – biblioteka.
Jak widać coś drgnęło. Kropla drąży skałę ! Ale nie można jeszcze odtrąbić sukcesu. Do tego jeszcze długa droga. Jednak można powiedzieć , że jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż rok temu. Jest inny klimat. Jest to w dobrym tego słowa znaczeniu ocieplenie klimatu wokół „Anny”. Tak mi się wydaje ale… pewny nie jestem.
Dlatego nie spoczywamy na laurach i działamy dalej żeby osiągnąć więcej.
Ostatnio 27.02. br. spotkaliśmy się z senatorem Adamem Gawędą, który przedstawił nam dość ciekawą propozycję, ale o tym jeszcze za wcześnie. Czekamy na spotkanie z ministrem Grzegorzem Tobiszowskim. W najbliższych dniach „zjedzie” do nas tj. na „Annę” TV Silesia. I na koniec, z pomocą fundacji odnaleźliśmy w Niemczech wnuka Hansa Poelziga, Petera Alexandra Poelziga.
Jest podobnie jak dziadek architektem. Zaprosiliśmy go do Pszowa . Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach się spotkamy o czym nie omieszkamy wszystkich poinformować.

Marek Kubik

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszowie
Mar 12 całodniowy
Mar
29
czw
2018
Kartka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Mar 29 całodniowy

Poniżej prezentujemy kartkę świąteczną, którą otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dziękujemy.

Kwi
24
wt
2018
List do senatora Adama Gawędy
Kwi 24 całodniowy

Poniżej publikujemy list napisany do senatora RP, pana Adama Gawędy, również pszowika.
W dalszym ciągu liczymy na pomoc.

Kwi
30
pon
2018
Artykuł w kwietniowym „Pszowiku”
Kwi 30 całodniowy

Poniżej prezentujemy kolejny artykuł o sprawach nam bliskich.

Maj
5
sob
2018
Czy premier Beata Szydło pomoże uratować zabytki „Anny” ?
Maj 5 całodniowy

W dniu 05.05.2018r. wziąłem udział w spotkaniu z panią premier Beatą Szydło, które odbyło się w Rydułtowach w miejscowym RCK „Feniks”.
Po spotkaniu krótko z nią rozmawiałem i złożyłem na jej ręce naszą petycję dotyczącą kopalni”Anna” w Pszowie. Tekst poniżej.

Pszów 05.05.2018

Wiceprezes Rady Ministrów
Beata Szydło

Szanowna Pani Premier !

Kopalnia „Anna” została założona w Pszowie w roku 1832. Zgłosił ją w Urzędzie Górniczym 28 lipca 1832 roku aptekarz z Rybnika Ferdynand Fritze. Podstawą zgłoszenia był szyb „Fund” (pol. „odkrycie”) o głębokości 33,5m. Od tego momentu kopalnia nieustająco się rozwijała powiększając swój obszar, uruchamiając nowe pokłady i zwiększając zatrudnienie i wydobycie. Od 1903 roku Kopalnia „Anna” wraz z kopalniami „Emma” ( obecnie „Marcel”) i „Roemer” ( „Rymer”) zostaje włączona do spółki o nazwie Rybnickie Gwarectwo Węglowe z dyrekcją w Radlinie. Gwarectwo to inwestowało w rozbudowę swoich zakładów, nie stroniło także od stosowania najnowszych technologii zwiększających wydobycie, jak i przyczyniających się do bezpieczeństwa pracowników. Budowano wówczas nowe szyby, instalowano maszyny wyciągowe , wentylatory, pompy , płuczki, inwestowano także w infrastrukturę mieszkaniową i socjalną dla pracowników. Na fali tych zakrojonych na szeroką skalę działań modernizacyjnych został zatrudniony w gwarectwie doświadczony i wybitny w kwestii projektowania obiektów przemysłowych architekt – Hans Poelzig. Obiekty Hansa Poelziga zaliczane są do wczesnomodernistycznych i traktowane jako jedne z pierwszych symptomów nowoczesnej architektury europejskiej. Najbardziej okazałym projektem architekta z okresu pracy dla gwarectwa jest właśnie zespół zabudowań szybu „Chrobry I” ( dawniej „Rudolf”) kopalni „Anna” w Pszowie. Pracę nad tym założeniem Poelzig rozpoczął w 1914roku, obejmowało ono budynek maszyny wyciągowej i nadszybia, sortownię z płuczką , warsztaty , a także zespół elektrowni z kotłownią i rozdzielnią. W 1915r. ukończono zespół elektrowni oraz budynek maszyny wyciągowej, w 1917 roku warsztaty , a dwa lata później sortownię. W 15 lat po powstaniu zabudowań kopalni „Anna” pisano, że w Pszowie architekt wydobył „monumentalne piękno architektury przemysłowej”, która jeszcze kilka lat wcześniej nie była uznawana jako zasługująca na miano wysokiej sztuki.
Szyb Chrobry I ( dawniej „Rudolf”) był dwuprzedziałowy, wyposażony w dwie elektryczne maszyny wyciągowe firmy Simens-Schuckert, wyprodukowane w 1916r., a które to działały do czerwca 2017r. W 2004roku połączono kopalnię „Anna” z kopalnią „Rydułtowy” tworząc dwuruchową kopalnię „Rydułtowy-Anna” z Ruchem I w Rydułtowach i Ruchem II w Pszowie. Od 2012r. na kopalni „Anna” trwa proces likwidacji zakładu.
W dniu 14.03.2017r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” w Pszowie. Nasze stowarzyszenie powstało można rzec z rozpaczy. Widząc bierność władz miasta wobec postępującej likwidacji przeprowadzanej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. postanowiliśmy rozpocząć działania mające na celu uratowanie urządzeń i zabytkowych obiektów architektury industrialnej byłej kopalni „Anna”. Jednym z naszych głównych celów jest wpisanie ich do Szlaku Zabytków Techniki naszego województwa.W związku z tym zaprosiliśmy na kopalnię pana Adama Hajdugę , twórcę tego szlaku, który obiecał nam uczestnictwo w tym projekcie jeżeli obiekty te zostaną zachowane . W naszych planach mamy również stworzenie muzeum tradycji górniczej naszego regionu , a także historii Pszowa. W tym celu w lipcu 2017 roku złożyliśmy pismo skierowane do Pani Burmistrz
z prośbą o przejęcie niektórych obiektów i przekazanie ich w użyczenie naszemu stowarzyszeniu tj.budynku maszyny wyciągowej i nadszybia wraz z wieżą szybu Chrobry I, budynku magazynu głównego i szybu Chrobry II. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Niestety w myśl obowiązujących przepisów prawa zasada jest taka: tylko miasto może otrzymać te działki i obiekty za darmo od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, a następnie przekazać je w użyczenie np. naszemu stowarzyszeniu. Sęk w tym , że miasto tego nie chce. Od roku próbujemy tym tematem zainteresować różne instytucje i wiele prominentnych osób. M.in. na nasze zaproszenie do Pszowa przybyli : marszałek Henryk Mercik, Adam Kowalski i Anna Syska z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Pisaliśmy pisma i odbywaliśmy spotkania min. z posłem Czesławem Sobierajskim i senatorem Adamem Gawędą. Zaangażowaliśmy w ten temat media. Założyliśmy stronę internetową: ssbk-anna.xip.pl Przedstawiliśmy władzom wizję rozwoju tego rejonu miasta z wykorzystaniem obiektów pokopalnianych. Był projekt i inwestor chcący urząd miasta umiejscowić w szybie Chrobry II, a salę ślubów usytuować na wysokości 70 metrów. Niestety szyb Chrobry II jest w tej chwili już rozbierany. Pomijając spiskowe teorie nadal nie rozumiemy dlaczego władze miasta nie chcą przejąć 70 hektarów ziemi i zabytkowych obiektów /sześć wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków / oferowanych przez SRK za darmo ?
Uważamy , że władze miasta zaprzepaszczają możliwość „drugiego życia” Pszowa ,poprzez rezygnację z terenów inwestycyjnych , a także stworzenia wokół zabytków Hansa Poelziga strefy kultury. Ponadto blokują możliwości pozyskania środków na te cele przez nasze stowarzyszenie /same zresztą o takie nie zabiegając/, nie przejmując tych obiektów , a także nikomu ich nie przekazując.
Reasumując. W związku z opisanymi powyżej problemami , a także naszą bezsilnością zwracamy się do Pani Premier z prośbą o :

1.Powstrzymanie procedury przetargowej dot. rozbiórki budynku nadszybia wraz z wieżą stalową szybu „Chrobry I”, realizowanej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Nadszybie to wraz z budynkiem maszynowni stanowi integralną część kompleksu szybowego „Chrobry I”. Wszystkie źródła historyczne z jakimi mieliśmy styczność wskazują na to, że w/w nadszybie jest projektem Hansa Poelziga i należałoby je wpisać do rejestru zabytków. Ze względu na zbliżające się terminy przetargowe prosimy Panią o pilną pomoc w tym zakresie.
2. Zainteresowanie tematem ewentualnego przejęcia /lub innej formy opieki/ przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego całego kompleksu „Chrobry I” kopalni „Anna” w Pszowie tj. budynku maszynowni, nadszybia wraz wieżą, budynku magazynu głównego i zabudowań ciepłowni.
Z pewnością zdaje sobie Pani sprawę , że nie działamy w celu osiągnięcia korzyści materialnych czy robienia jakiejkolwiek kariery. Jedynym naszym celem jest chęć uratowania dziedzictwa kulturowego Pszowa i Śląska. A ponieważ Pszów i Śląsk to Polska, jest to więc również dziedzictwo kulturowe Polski , o które powinniśmy wszyscy dbać i je chronić !

Z poważaniem
Marek Kubik

Maj
14
pon
2018
Informacja o przekazaniu naszego pisma do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Maj 14 całodniowy

Otrzymaliśmy odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w związku z naszym pismem przekazanym pani premier Beacie Szydło. 
Dowiadujemy się z niego, że pismo trafiło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy nadzieję, że odniesie ono właściwy skutek i uda nam się uratować systematycznie niszczone zabytki kopalni „Anna”.

Cze
6
śr
2018
Kolejne pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszowie
Cze 6 całodniowy
Pismo do pani Burmistrz Miasta Pszów
Cze 6 całodniowy
Sie
20
pon
2018
Wnuk Hansa Poelziga w Pszowie
Sie 20 całodniowy

W dniu 20 sierpnia 2018r. na zaproszenie Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” w Pszowie , Fundacji Śląsk Wczoraj i Dziś oraz Urzędu Miasta Pszów przyjechał do Pszowa Peter Aleksander Poelzig , wnuk Hansa Poelziga.

Wnuk słynnego, niemieckiego architekta który zaprojektował liczne obiekty kopalni „Anna” przybył do Pszowa wraz z żoną aby zobaczyć na własne oczy

unikatowe dzieła architektury industrialnej zaprojektowane przez swojego dziadka. Trzeba od razu powiedzieć , ze był nimi zachwycony. Był zwłaszcza zaskoczony w jak dobrym stanie zachowały się te mające ponad sto lat budowle. Nie krył wzruszenia w trakcie tej swoistej, sentymentalnej podróży w czasie. Podczas zwiedzania zabytków kopalni „Anna” towarzyszyło panu Peterowi Poelzigowi liczne grono gości zaproszonych specjalnie na tę okazję .

Wśród nich byli: Łukasz Konarzewski – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marek Krząkała – poseł na Sejm RP, Adam Kowalski – dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, Piotr Kuczera – prezydent Rybnika, Katarzyna Sawicka – Mucha -burmistrz Pszowa oraz z-ca Dawid Topol, Stanisław Konsek – dyrektor oddz. kop. „Anna” SRK , prezes fundacji Benedikt Kotzur oraz Marcin Biegalski , Marek Kubik i Jacek Zganiacz /który specjalnie na to spotkanie przyleciał z USA/ – delegacja stowarzyszenia , a także jeszcze wiele innych osób w tym przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Naszym zdaniem było to najważniejsze wydarzenie w życiu Pszowa w 2018roku. Konkretnym efektem tego spotkania była decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zakazie wyburzenia budynku nadszybia szybu Chrobry I . W tym miejscu należy przypomnieć, że to dzięki staraniom i interwencji Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” zostały wstrzymane prace rozbiórkowe nadszybia , a obecnie jak wyżej wspomniano muszą zostać definitywnie zaniechane. Tak więc kompleks architektoniczny szybu Chrobry I /dawniej Rudolf/ autorstwa Hansa Poelziga zostanie uratowany w całości. Jest to prawdziwy nasz sukces biorąc pod uwagę kompletny brak zainteresowania tym tematem władz miasta tj. pani Burmistrz i Rady Miejskiej. Jako kuriozum można przytoczyć słowa przewodniczącego Czesława Krzystały , który w odpowiedzi na nasze rozpaczliwe prośby i pisma napisał: „Budynek w trakcie użytkowania był niewątpliwie poddawany przebudowie, stąd zatracił swoje walory historyczne. Znaczna część materiałów budynku to materiały nowe , nie oryginalne, co powoduje, iż budynek nie stanowi obiektu historycznego”. Jest to przejaw dyletanctwa i niechęci podjęcia jakichkolwiek działań władz miasta mających na celu uratowanie ze wszech miar obiektu zabytkowego i stanowiącego element całości w/w kompleksu architektonicznego. Można tylko westchnąć : perły przed wieprze! Nadal trwa bitwa o uratowanie budynku Dyrekcji kopalni , który to budynek jest prawdziwą ikoną naszego miasta i znajdował się już na pocztówkach z 1905 roku. Nie trzeba chyba dodawać, że jego wyburzenie zostało wstrzymane na skutek interwencji naszego stowarzyszenia bez jakiejkolwiek oczywiście reakcji ze strony miasta. Sprawa jest rozpatrywana przez konserwatora zabytków i nic nie jest jeszcze przesądzone. Jesteśmy w tym postępowaniu stroną i uczynimy wszystko żeby budynek ten został uratowany. Ale na miły Bóg, gdzie są ludzie którzy powinni dbać o Pszów również w aspekcie historii i zabytków miasta ?! Wymownym przykładem niezrozumienia swojej roli przez radnych tej kadencji i braku wizji przyszłości naszego miasta było głosowanie projektu uchwały na sesji Rady Miejskiej w dniu 06.06.br. Z inspiracji naszego stowarzyszenia czterech radnych w ramach inicjatywy uchwałodawczej wniosło pod obrady projekt uchwały wyrażającej chęć przejęcia zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie kopalni „Anna”. Projekt ten początkowo był bezprawnie blokowany przez skandaliczną interpretację niejakiego Józefa Waligóry, świadczącego usługi prawnicze dla urzędu miasta. Po naszej interwencji dopuszczono do głosowania wzmiankowany projekt właśnie na czerwcowej sesji. Po różnych manipulacjach w której pierwszoplanową rolę odegrał Piotr Kowol utrącono w/w projekt stosunkiem głosów 14:1 ! Jedynym głosującym za przejęciem obiektów był pan Kazimierz Nawrat, współautor wspomnianego projektu uchwały. Żeby było śmieszniej, przeciw było nawet trzech pozostałych  sygnatariuszy tego projektu.

Tutaj należy również podać , że w przeciągu ostatniego roku za całkowitą likwidacją wszystkich obiektów kopalni „Anna” i nie przejmowaniu żadnego z nich przez miasto, otwarcie to głosząc byli: Katarzyna Sawicka- Mucha, Dawid Topol, Piotr Kowol, Paweł Kołodziej i Ignacy Basztoń. Należy również przyjąć ,że do tego grona winno się zaliczyć przewodniczącego Czesława Krzystałę ,

który co prawda nie wypowiedział się na ten temat ale w ciągu roku nie słyszeliśmy aby wypowiedział się na jakikolwiek temat. Milcząco jednak wspierał działania przeciwników ratowania „Anny”. Pozostali radni nie zajmowali stanowiska bądź je zmieniali ,jednak przytoczone głosowanie jest esencją wszystkiego.

Innym przykładem świadczącym o lekceważeniu działań organizacji pozarządowych, braku kompetencji, arogancji i po prostu nie przestrzegania prawa jest zachowanie pani burmistrz Katarzyny Sawickiej – Muchy w kontekście naszego pisma skierowanego do niej w lipcu ubiegłego roku. W piśmie tym deklarowaliśmy chęć przejęcia maszynowni i nadszybia Chrobry I , magazynu głównego i szybu Chrobry II. Prosiliśmy aby władze miasta przejęły te obiekty, a następnie oddały je naszemu stowarzyszeniu w użyczenie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Na bezczynność Burmistrza Pszowa złożyliśmy skargę /ponaglenie/ do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Wracając do wizyty Petera Poelziga i roli jaką w przyszłości może ona odegrać, trzeba wyjaśnić ,że jest on podobnie jak jego dziadek, architektem. Z uwagi na swoją pozycje i kontakty zaproponował, że postara się zorganizować międzynarodowy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenów kopalni „Anna”. Jest to o tyle istotne , że w przypadku takich konkursów organizowanych „na zachodzie” w ślad za tymi projektami stoją konkretni inwestorzy. Nie ma więc obawy , że będzie to sztuka dla sztuki. Jeżeli oczywiście następne władze miasta wykażą się zaangażowaniem. Zgodził się z wizją naszego stowarzyszenia, lansowaną przez nas od początku, że w tym miejscu może powstać „nowy Pszów”. Dla następnych pokoleń ! I jeszcze jeden symptomatyczny obrazek z tego wydarzenia. Podczas kiedy pani burmistrz Pszowa udzielając jakiegoś wywiadu po raz kolejny twierdziła, że Pszów nie ma pieniędzy na przejęcie tych obiektów, prezydent Rybnika Piotr Kuczera krótko i węzłowato stwierdził : na to pieniądze muszą się znaleźć! Zaproponował ponadto żeby Pszów, Rybnik i Radlin stworzyły Szlak Zabytków Poelziga. Wpisuje się to idealnie w plan naszego stowarzyszenia, które pragnie wpisać pokopalniane zabytki w Szlak Zabytków Techniki. To niesamowite jak trudno ludziom władzy w Pszowie, w tej kadencji było zrozumieć, że pieniądze są na zewnątrz! W różnego rodzaju funduszach i u inwestorów ! Trzeba tylko chcieć, umieć i spróbować! Apelujemy :na następną kadencję wybierzmy takich którym przynajmniej się będzie chciało ! W pozostałych sprawach nasze stowarzyszenie im pomoże .

Program wizyty obejmował również zwiedzenie kopalni „Ignacy” w Rybniku-Niwiadomiu oraz kopalni „Marcel” na których to znajdują się również obiekty autorstwa Hansa Poelziga.

Marek Kubik

Poniżej program wizyty oraz galeria zdjęć.

Sie
25
sob
2018
Wywiad Marka Kubika dla Radia 90
Sie 25 całodniowy

Aby szerzej przedstawić stanowisko naszego stowarzyszenia 25 sierpnia Marek Kubik udzielił wywiadu dla Radia 90. Krótki fragment jego wypowiedzi przedstawiamy poniżej:

Sie
28
wt
2018
Podziękowanie od fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś”
Sie 28 całodniowy
Wrz
5
śr
2018
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wstrzymał rozbiórkę budynku nadszybia Szybu „Chrobry”
Wrz 5 całodniowy
Paź
30
wt
2018
Rzutem na taśmę
Paź 30 całodniowy

Rzutem na taśmę Rada Miejska w Pszowie pod koniec swojej kadencji podjęła dwie uchwały dotyczące przejęcia zabytkowych obiektów Kopalni „Anna”. Pierwsza uchwała została podjęta w dniu 26.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa, a następnie została skorygowana uchwałą z dnia 30.10.2018r. Ostatecznie rada wyraziła zgodę na przejęcie m.in. takich obiektów i działek jak : działka rejon szybu „Jan” z obiektami wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. budynek maszyny wyciągowej, wieża wyciągowa, budynek łaźni kobiecej, budynek stacji ratownictwa, a także działki wraz z obiektami kompleksu szybu „Chrobry 1” tj. nadszybie, budynek maszyny wyciągowej i magazyn główny /budynki autorstwa Hansa Poelziga/. Można rzec , że to jest to, o co nam chodziło ! Jest to ogromny sukces Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” w Pszowie ! Nasz sukces ! A przede wszystkim sukces Pszowa. Przypominamy, że przez wiele miesięcy prowadziliśmy różnorakie działania aby przekonać radnych i zarząd miasta do podjęcia takich uchwał. Do końca nie udało się przekonać pani burmistrz i jej zastępcy ale udało się z radnymi . Chwała im za to ! Oczywiście jest to dopiero pierwszy krok ale…najważniejszy.Teraz czas na przekazanie tych obiektów miastu przez SRK i odpowiednie ich zagospodarowanie i ochronę.
Scharakteryzować to można dwiema sentencjami :
„Kropla drąży skałę” i „Cierpliwość jest gorzka ale jej owoce są słodkie !”
Huuurrrrraaa !

Gru
13
czw
2018
Trzynastego wszystko zdarzyć się może
Gru 13 całodniowy

W dniu 13 grudnia 2018r. miało nastąpić podpisanie aktu notarialnego pomiędzy SRK a władzami Pszowa na mocy którego miały zostać przekazane gminie działki i obiekty po byłej kopalni „Anna” wymienione w uchwale Rady Miejskiej z dnia 30.10.2018r. Tak się jednak nie stało gdyż SRK dostarczyła niewłaściwą i niekompletną dokumentację ,którą zakwestionowała kancelaria notarialna. Wielkim zaskoczeniem dla burmistrza i jego zastępcy okazała się również kwestia drogi dojazdowej do tych działek i obiektów, którą SRK bez uprzedzenia sprzedała w dniu 07.12.br. przedsiębiorcy spod Tarnowskich Gór, panu Lisowi, który notabene wykupił już większość terenów pokopalnianych i prowadzi na nich głównie prace ziemne tj.” wykopywanie – zakopywanie” , ale to już odrębny temat. W tym stanie rzeczy ta czynność prawna nie doszła do skutku.
W tym dniu doszło też do trójstronnego spotkania burmistrza Czesława Krzystały, jego zastępcy Piotra Kowola i przedstawiciela stowarzyszenia Marka Kubika. W trakcie spotkania omówiono w/w problemy i zastanawiano się nad sposobem wyjścia z impasu. Burmistrz Pszowa ponadto oświadczył iż miasto ma zarezerwowaną kwotę potrzebną na ochronę tychże obiektów /około 450 tys. na rok/.

Gru
14
pt
2018
Czternastego czyli krok do przodu
Gru 14 całodniowy

W dniu 14.12.2018r. z-ca burmistrza pan Piotr Kowol poinformował Marka Kubika iż w umowie sprzedaży drogi jest zawarta służebność gruntowa/drogowa na rzecz miasta. To zdecydowanie zmieniło sytuację faktyczną i prawną w następstwie czego strony znowu wracają do podpisania umowy. Pozostały jeszcze sprawy ostatecznych rozliczeń związanych z przekazaniem powyższych obiektów ale przy dobrej woli obu stron nie powinna to być przeszkoda nie do usunięcia. Jest więc duża szansa , że do końca tego roku sprawa zostanie pomyślnie sfinalizowana. Trzymamy kciuki !