Pismo do radnych Pszowa

Stowarzyszenie dostarczyło każdemu radnemu naszego miasta skrócone opracowanie o Hansu Poelzigu z prośbą o zapoznanie się  z tymi materiałami wraz z apelem o ratowanie zabytków kopalni „ANNA”.
Pod spodem zamieszczamy całość wystosowanego imiennie do każdego z radnych pisma przewodniego: