Kalendarium

mar
9
czw.
2017
Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia
mar 9 całodniowy

Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia w domu Marcina Biegalskiego w Pszowie przy ul. M. Konopnickiej 46.
Członkami założycielami są : Andrzej Stroka, Marcin Biegalski, Mirosław Czech i Marek Kubik.
W czasie zebrania podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”, a także inne potrzebne do rejestracji. Ze względu na postępujący proces likwidacji kopalni, a co za tym idzie presję czasu, postanowiono powołać stowarzyszenie zwykłe, a następnie przekształcić je w stowarzyszenie rejestrowe.
Prezesem został wybrany Andrzej Stroka, zaś jego zastępcą Marcin Biegalski.
W tym samym dniu całość dokumentacji wraz z wnioskiem o rejestrację została złożona w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.


Od lewej: Mirosław Czech, Marek Kubik, Andrzej Stroka, Marcin Biegalski

mar
14
wt.
2017
Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
mar 14 całodniowy

Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Wodzisławskiego pod nr 5.
W tym samym dniu Marek Kubik spotkał się z panem Krzysztofem Piechaczkiem z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek ten ma za zadanie niesienie wielorakiej pomocy organizacjom pozarządowym działającym na terenie naszego powiatu.
W zasadniczej części spotkanie to dotyczyło możliwości pozyskania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia. Pan Piechaczek min. przedstawił zasady skorzystania z pomocy publicznej tzw. program „de minimis” – 200 tys. euro.

kw.
1
sob.
2017
Spotkanie sympatyków zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia
kw. 1 całodniowy

Spotkanie kilkunastu sympatyków zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia w „Cafe Ewa” w Pszowie.
W trakcie zebrania wywiązała się dyskusja na temat planów działań mających zachować , w jak najszerszym zakresie, obiekty pokopalniane.
Postanowiono w przyszłości kontynuować tego typu spotkania.

kw.
6
czw.
2017
Spotkanie z Panią Burmistrz
kw. 6 całodniowy

Spotkanie z Panią Burmistrz Katarzyną Sawicką – Mucha.
W spotkaniu z burmistrz wzięli udział : Andrzej Stroka i Marek Kubik.
W trakcie spotkania przedstawiono pani burmistrz cele i plany działania Stowarzyszenia. Umówiono się na dalsze spotkania.

kw.
21
pt.
2017
Kontakt z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego
kw. 21 całodniowy

Marek Kubik nawiązał kontakt z Panem Adamem Hajdugą, pracownikiem Wydziału Kultury Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
Dr Hajduga jest zarazem twórcą Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego oraz wiceprzewodniczącym międzynarodowej organizacji ERIH / Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego/.
W związku z trwającą Industriadą /a co za tym idzie, brakiem czasu/ umówiono się na spotkanie w Pszowie po 10 czerwca br.
W międzyczasie A. Hajduga zalecił zainteresować tym tematem media oraz pozyskać lokalnych liderów.

kw.
30
niedz.
2017
Artykuł w miesięczniku „Pszowik”
kw. 30 całodniowy

W miesięczniku „Pszowik” ukazuje się artykuł o powstaniu i celach Stowarzyszenia.

maj
24
śr.
2017
Spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń
maj 24 całodniowy

Spotkanie z Pełnomocnikiem Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń Dyrektorem Oddziału KWK. „Anna” w Pszowie Wojciechem Kamińskim oraz jego zastępcą dyr. Badajem.
Z ramienia Stowarzyszenia w spotkaniu wzięli udział : Andrzej Stroka i Marek Kubik.
Przedstawiciele SRK przedstawili zatwierdzone plany i terminy likwidacji kopalni. Potwierdzili, że miasto może otrzymać jakiekolwiek obiekty za darmo lub symboliczną złotówkę jeżeli zostaną one przeznaczone na cele społeczne. Stowarzyszenie zatem mogłoby otrzymać obiekty w użyczenie jedynie za pośrednictwem miasta, którego wola jest w tym przypadku decydująca. Panowie z SRK jednocześnie podkreślili, że przejęcie zabytkowych obiektów musi dokonać się do końca 2017r. ponieważ po tym terminie pracownicy SRK opuszczają kopalnię, pozostawiając tym samym obiekty, w tym zabytkowe, bez opieki.

cze
7
śr.
2017
Wystąpienie na sesji Rady Miejskiej Pszowa
cze 7 całodniowy

Na sesji Stowarzyszenie reprezentowali: Andrzej Stroka i Marek Kubik.
W punkcie wolne głosy i wnioski najpierw wystąpił Andrzej Stroka , który zaapelował do radnych o przejęcie obiektów pokopalnianych. Następnie wystąpił Marek Kubik który przedstawił propozycję stworzenia w obiektach i terenach pokopalnianych strefy kultury, sportu i turystyki. Zaproponował aby w tym miejscu powstało muzeum historii górnictwa naszego regionu ,a także historii miasta. Ponadto można by wykorzystać obiekty industrialne na działalność wystawienniczo-koncertową, zaś betonowy szyb Chrobry II jako ściankę wspinaczkową i punkt widokowy. Na koniec zaapelował do radnych o przejęcie jak największej ilości obiektów w szczególności zabytkowych. Stwierdził, że jest to kadencja historyczna, gdyż radni mogą zapisać się złotymi zgłoskami na kartach historii Pszowa lub wpisać się na listę hańby. W imieniu radnych glos zabrał Paweł Kołodziej, który stwierdził, że rozpoczęty proces likwidacji kopalni należy kontynuować, a co za tym idzie, należy zlikwidować wszystkie obiekty ponieważ miasto nie ma pieniędzy.

cze
27
wt.
2017
Pismo do Senatora RP
cze 27 całodniowy

W biurze Senatora RP pana Adama Gawędy /związanego z Pszowem i KWK „Anna”/ złożyliśmy pismo z prośbą o spotkanie i pomoc w uratowaniu zabytków kopalnianych.

*Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

cze
30
pt.
2017
Spotkanie z posłem na Sejm RP Czesławem Sobierajskim
cze 30 całodniowy

Spotkanie z posłem na Sejm RP Czesławem Sobierajskim w biurze poselskim w Rybniku.
W spotkaniu udział wzięli: poseł Czesław Sobierajski, Andrzej Stroka, radny RM Pszów i sympatyk Stowarzyszenia Kazimierz Nawrat oraz Marek Kubik. W trakcie spotkania przedstawiono problematykę ratowania zabytków kopalnianych i zaapelowano do pana posła o pomoc w realizacji tego zadania. Podkreślono pilność sprawy ze względu na trwające na terenie byłej KWK „Anna” prace likwidacyjne.
Pan poseł zaproponował zorganizowanie ,pod jego przewodnictwem ,spotkania wszystkich zainteresowanych stron w Urzędzie Miasta Pszów. Spotkanie zostało zaaranżowane przez K. Nawrata.

*Do tej pory do w/w spotkania nie doszło


Od lewej : Marek Kubik, Kazimierz Nawrat, Czesław Sobierajski, Andrzej Stroka

lip
17
pon.
2017
Spotkanie na terenie kopalni „Anna”
lip 17 całodniowy

Spotkanie na terenie kopalni „Anna” z dr Adamem Hajdugą /twórcą Szlaku Zabytków Techniki/ i Markiem Goloszem pracownikami Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Panowie zadeklarowali nam daleko idącą pomoc, a także przekazali wiele cennych uwag dotyczących funkcjonowania podobnych stowarzyszeń i metod pozyskiwania środków.
Pan Hajduga ,który jest również wiceprzewodniczącym European Route of Industral Heritage /Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego/, zapewnił nas , że ta międzynarodowa organizacja wystosuje do władz miast Pszowa pismo apelujące o przejęcie zabytkowych obiektów. Zobowiązał się również do naniesienia w przyszłym roku na Szlak Zabytków Techniki / na razie jako partnera/ obiektów kopalni „Anna”.

lip
28
pt.
2017
Kolejna wizyta na terenie kopalni
lip 28 całodniowy

Wizyta na terenie kopalni Dyrektora Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach pana Adama Kowalskiego oraz Anny Syska autorki opracowania „Przemysłowa nowoczesność. Hans Poelzig w Pszowie.”
Pokłosiem tego spotkania były ustalenia dotyczące wspólnego wystąpienia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie do wojewódzkiego rejestru zabytków magazynu zaprojektowanego przez H. Poelziga /być może również innych/.
Zaplanowano nakręcenie filmu o obiektach kopalni „Anna” – realizacja w sierpniu.


Od lewej : Marek Kubik, Anna Syska, Andrzej Stroka, Adam Kowalski

sie
30
śr.
2017
Film
sie 30 całodniowy

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach razem ze Stowarzyszeniem miał kręcić materiał filmowy o obiektach i historii kopalni „Anna”.
Niestety na skutek ostatnich zmian personalnych i nowych procedur w Spółce Restrukturyzacji Kopalń nie otrzymaliśmy zgody na wejście na teren kopalni /brak odpowiedzi/.
W związku z powyższym wspólnie umówiliśmy się na zrealizowanie w/w filmu na drugą połowę września.

Pismo do radnych Pszowa
sie 30 całodniowy

Stowarzyszenie dostarczyło każdemu radnemu naszego miasta skrócone opracowanie o Hansu Poelzigu z prośbą o zapoznanie się  z tymi materiałami wraz z apelem o ratowanie zabytków kopalni „ANNA”.
Pod spodem zamieszczamy całość wystosowanego imiennie do każdego z radnych pisma przewodniego:

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
sie 30 całodniowy

30 sierpnia został złożony w Urzędzie Miasta Pszowa nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Poniżej prezentujemy pełny tekst wniosku.

wrz
13
śr.
2017
Wizyta Wicemarszałka Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego
wrz 13 całodniowy

W dniu 13 września 2017r. na zaproszenie Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” przybył do Pszowa Wicemarszałek Województwa Śląskiego Henryk Mercik. W spotkaniu wzięli również udział Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Przemysław Smyczek, Z-ca Burmistrza Pszowa Dawid Topol, Dyrektor Oddziału SRK KWK „Anna” Stanisław Konsek, pracownik SRK Witold Praszelik , Mirosław Czech oraz Marek Kubik członkowie Stowarzyszenia.

Spotkanie odbyło się na terenie byłej kopalni „Anna” i miało na celu pokazanie gościom z Katowic obiektów pokopalnianych oraz przedstawienie zamierzeń Stowarzyszenie i problemów związanych z próbami ratowania znajdujących się tam zabytków przemysłowych. Na spotkanie niespodziewanie / dla nas / przybył również wspomniany wcześniej wiceburmistrz D. Topol, zwany , jak usłyszeliśmy na korytarzach magistratu, „żołnierzem królowej Madagaskaru”.

Jak się okazało miało to swoje tragikomiczne następstwa – o czym poniżej.

Wizyta odbyła się w rzeczowej atmosferze w czasie której goście podzielili się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Podobnie jak wszyscy wcześniej zwiedzający obiekty kopalni „Anna”, byli pod wielkim wrażeniem, by nie powiedzieć, że byli nimi zachwyceni. Niestety w trakcie zwiedzania dyrektor Konsek przekazał nam smutną informację, że budynek nadszybia Chrobry I wraz ze stalową wieżą ,zostanie do końca tego roku zlikwidowany. Jest to o tyle zła wiadomość, że gdyby się udało / jakimś cudem/ uratować maszynownię Chrobry I, to zniknie z powierzchni integralny element całości. Ewentualni zwiedzający stracą cały kontekst funkcjonowania tych obiektów/urządzeń. Jak wyraził się pan marszałek, to tak , jakby zostawić silnik bez reszty samochodu.

Niestety, prawdopodobnie tak się stanie, choć podejmujemy jeszcze jedną próbę uratowania nadszybia – o czym poinformujemy w późniejszym czasie.Podczas oglądania maszynowni Chrobry I miał miejsce wspomniany wcześniej tragikomiczny moment. Otóż w trakcie rozmowy z marszałkiem burmistrz Topol stwierdził /ku naszemu zdziwieniu/ , że urząd czyni starania w celu pozyskania i uratowania tejże maszynowni. Na nasze pytanie od kiedy władze miasta są zainteresowane przejęciem jakichkolwiek obiektów, a w szczególności tej maszynowni, padła odpowiedź, że od półtora roku?! Obecni przedstawiciele Stowarzyszenia parsknęli głośnym śmiechem. Była to spontaniczna reakcja na to absurdalne kłamstwo. Jak wiadomo Stowarzyszenie powstało właśnie dlatego, że miasto nic nie zrobiło i nadal nic nie robi w kierunku ratowania tych obiektów. Niestety w tym momencie atmosfera zrobiła się nerwowa i doszło do mocnej wymiany zdań pomiędzy Markiem Kubikiem a burmistrzem. Trudno jednakże zaakceptować fakt, że władze miasta nie dość, że w tym przedmiocie prowadzą politykę „na przeczekanie”, to jeszcze z kłamstwa zrobiły metodę informacyjną.

Na zakończenie marszałek podkreślił, że trzeba wybrać i skoncentrować się na określonej liczbie obiektów, które chcemy zachować . Zadeklarował swoją pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych , związanych z tą materią, problemów.

Reasumując należy stwierdzić ,że oczywistą oczywistością jest to, iż nikt nam nie pomoże, ani „Katowice” ani „Warszawa”, jeżeli tego nie zrobimy sami. Tu, w Pszowie!

 

 

wrz
15
pt.
2017
Artykuł w „Pszowiku”
wrz 15 całodniowy

We wrześniowym wydaniu miesięcznika „PSZOWIK”  ukazał się nasz artykuł.
Poniżej udostępniamy go w całości:

paź
10
wt.
2017
Artykuł w „Nowinach”
paź 10 całodniowy

10 października 2017 r. w „Nowinach Wodzisławskich” ukazał się artykuł o naszym stowarzyszeniu.

Otwórz artykuł

paź
15
niedz.
2017
Spór o „Annę” w Pszowiku
paź 15 całodniowy

Poniżej przedstawiamy zdanie dwóch stron w sprawie przyszłości naszej „Anny” przedstawione na łamach „Pszowika”.


          

paź
22
niedz.
2017
Artykuł na portalu „Ślonzok Poradzi”
paź 22 całodniowy

21.10.2017r. Marek Kubik udzielił wywiadu, którego pokłosiem jest artykuł „Mroczna strona źle rozumianego postępu” autorstwa Tadeusza Puchałki na portalu „Ślonzok Poradzi”. Poniżej udostępniamy link do artykułu i zapraszamy do lektury.

Mroczna strona źle rozumianego postępu. Prostym językiem na trudne tematy. Ciąg dalszy niekończącej się niestety opowieści.

lis
29
śr.
2017
Sesja Rady Miejskiej w Pszowie
lis 29 całodniowy

29 listopada 2017r odbyła się sesja Rady Miejskiej w Pszowie. W posiedzeniu udział wzięło dwóch członków Stowarzyszenia : Andrzej Stroka i Marek Kubik.
Powodem obecności naszych przedstawicieli była wiadomość, że w czasie sesji udział wezmą przedstawiciele Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś” z Lublińca. Wcześniej z Markiem Kubikiem skontaktował się prezes fundacji pan Benedict Kotzur i poinformował go , że są zainteresowani przejęciem nieruchomości i obiektów kopalni „Anna” ,a także nawiązaniem współpracy z naszym stowarzyszeniem.
W trakcie sesji Benedict Kotzur przedstawił radnym ogólną wizję fundacji zagospodarowania tych terenów i obiektów, która była w dużej mierze zbieżna z wizją przedstawioną przez stowarzyszenie. Wyraził zainteresowanie wydzierżawienia jak największej powierzchni terenów pokopalnianych i obiektów. Oświadczył , że fundacja ma dostęp do inwestorów i funduszy niemieckich. Zaapelował do władz miasta aby wystąpiły do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z pismem wyrażającym wolę przejęcia całości terenów ok. 70 ha. i wszystkich obiektów. Pismo to pozwoliłoby na wstrzymanie przetargów i prac likwidacyjnych . Prosił aby pismo to wysłać przed terminem 10.12.2017r., żeby zdążyć przed kolejnym przetargiem.

gru
7
czw.
2017
List do Rady Masta
gru 7 całodniowy

Poniżej przedstawiamy kopię listu, jaki napisał do Rady Miasta pan Jacek Zganiacz, nasz znakomity pszowski pianista, mieszkający na stałe w USA.

gru
15
pt.
2017
Artykuły w „Pszowiku”
gru 15 całodniowy

W listopadowym wydaniu miesięcznika „PSZOWIK”  ukazały się nasze kolejne artykuły:

sty
15
pon.
2018
Artykuł w styczniowym „Pszowiku”
sty 15 całodniowy
sty
31
śr.
2018
Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Planowania i Budżetu RM w Pszowie
sty 31 całodniowy

31 stycznia 2018r. miało miejsce specjalne posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Planowania i Budżetu RM w Pszowie. W posiedzeniu tym uczestniczył z ramienia naszego stowarzyszenia Marek Kubik. W posiedzeniu oprócz radnych i z-cy burmistrza wzięli udział przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z dyrektorem Stanisławem Konskiem na czele. Obecni byli też przedstawiciele Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś”, panowie Benedict Kotzur i Wojciech Szczęsny.
Zebranie to było poświęcone w głównej mierze terenom kopalni „Anna”, które znajdują się obecnie w posiadaniu i zarządzaniu przez SRK. Przedstawiciele SRK po raz kolejny chcieli się dowiedzieć od władz Pszowa jakie tereny i obiekty chce przejąć miasto ? Rozpoczęła się chaotyczna dyskusja z której niewiele wynikało. Radni po raz „enty” zadawali te same pytania i przedstawiali te same obawy. Na czele „stronnictwa” opowiadającego się za przejmowaniem nieruchomości w jak najmniejszym zakresie stanął tradycyjnie przewodniczący komisji Paweł Kołodziej. Można było jednakowoż zauważyć wśród radnych o wiele większe zainteresowanie tematem niż pół roku wcześniej. Zadawano przedstawicielom SRK pytania świadczące o rozważaniu możliwości przejęcia jakiejś części obiektów i terenów. Do głosu został dopuszczony zaproszony Benedict Kotzur.
Przedstawił radnym ofertę polegającą na tym, że fundacja wydzierżawi od Pszowa wszystkie tereny / ok. 70 ha./ i obiekty na 30 lat. Wszystkie inwestycje na tym terenie byłyby pod kontrolą miasta, którego każdorazowy burmistrz zasiadałby w radzie nadzorczej fundacji. Do rady miałby wejść również przedstawiciel naszego stowarzyszenia. Rozdał radnym listę proponowanych inwestycji i przedsięwzięć które mogłyby powstać na tym obszarze. Najciekawszą propozycją była wizja utworzenia nowego ratusza w betonowym szybie „Chrobry 2” z salą ślubów na wysokości 70 m. Innymi przykładowymi zamierzeniami , które chciałaby m.in. zrealizować fundacja były: mieszkania wspomagane, mieszkania bez barier dom seniora, szkoła policealna , szkoła językowa, dom seniora, strefa aktywizacji zawodowej, strefa drobnej przedsiębiorczości, przestrzeń wystawowa i inne. Radni pytali pana Kotzura w jakim stopniu fundacja jest w stanie pokryć przedstawione projekty? W 90 % – padła odpowiedź. Jeszcze raz pan Kotzur zaapelował do radnych aby przejąć cały teren pokopalniany , gdyż ułatwi to wszelkiego rodzaju planowanie i realizację inwestycji. Przypomniał , że na tym terenie znajduje się już ciepłownia z całą swoją infrastrukturą należąca do Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Na koniec posiedzenia dyrektor Konsek prosił radnych aby do końca lutego br. rada podjęła uchwałę intencyjną w której określiłaby którymi nieruchomościami i obiektami jest zainteresowane miasto.
Nie muszę chyba w tym miejscu dodawać, że wcześniej władze Pszowa nie wystąpiły z taką uchwałą ani pismem, aby zatrzymać niektóre przetargi mające się odbyć 10.12.2017r.

lut
19
pon.
2018
Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszowie
lut 19 całodniowy
lut
22
czw.
2018
Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszowie
lut 22 całodniowy
lut
27
wt.
2018
Spotkanie z Senatorem RP panem Adamem Gawędą
lut 27 całodniowy

W dniu 27.02.2018r. doszło do spotkania przedstawicieli stowarzyszenia tj. Andrzeja Stroki i Marka Kubika z Senatorem RP panem Adamem Gawędą w jego biurze w Wodzisławiu Śl. A. Stroka i M. Kubik przedstawili panu senatorowi cele i problemy stowarzyszenia związane z terenami i obiektami kopalni „Anna” w Pszowie. W trakcie spotkania ustalono , że pan senator będzie oczekiwał na propozycje działań jakich mógłby się podjąć. Było to stanowisko logiczne , gdyż aby mógł zabiegać o coś, musi wiedzieć o co ?
Problem jednak tkwi w tym , że z tymi propozycjami powinny wystąpić władze miasta , a nie my. Nie dlatego , że nie chcemy ale dlatego, że partnerem do przejęcia obiektów jest miasto. Pan Adam Gawęda zgodził się z przedstawicielami stowarzyszenia , że miasto powinno przejąć jak najwięcej terenów oferowanych przez SRK. Pan senator przedstawił pewien konkretny pomysł do którego spróbujemy się odnieść. Na razie zatrzymamy to w tajemnicy. A tak na marginesie, pan senator był wieloletnim pracownikiem KWK. „Anna” i do tej pory ani on ,ani nikt z tysięcy byłych pracowników czy emerytów górniczych nie kiwnął palcem w sprawie „Anny”. Dziwne !

lut
28
śr.
2018
Uchwały RM dotyczące terenów i obiektów kopalni „Anna”
lut 28 całodniowy

28 lutego 2018r. odbyła się sesja RM na której rada podjęła dwie uchwały dotyczące terenów i obiektów kopalni „Anna”. Zanim do tego doszło pan Franciszek Sobala przedstawił zebranym wizualizację terenów , które chce przejąć Pszów. Były to dwa rodzaje terenów i obiektów. Jedne to te które miasto chce przejąć definitywnie i drugie które chce przejąć ewentualnie tzn. wyraża wolę. Następnie radny Kazimierz Nawrat jeszcze raz zaapelował do wszystkich aby przejąć wszystkie tereny pokopalniane ,które bezpłatnie chce przekazać Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Powołał się przy tym na spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” z Senatorem RP. Adamem Gawędą. Przedstawił sugestię senatora , aby miasto przejęło jak największy obszar wraz z obiektami. Nikt jednak nie chciał już na ten temat dyskutować. Wydaje się , że karty zostały rozdane przed sesją. Podjęto , jak na wstępie zaznaczono, dwie uchwały. Jedna wyrażająca zgodę , a druga wyrażająca wolę przejęcia nieruchomości. Treść uchwał poniżej. W sesji uczestniczył przedstawiciel stowarzyszenia Marek Kubik.

Poniżej prezentujemy obie uchwały z załącznikami:

mar
2
pt.
2018
Mamy Logo
mar 2 całodniowy

Chcielibyśmy się pochwalić, że nasze stowarzyszenie posiada własne logo, które bezpośrednio nawiązuje do loga kopalni.

mar
3
sob.
2018
List do Ministerstwa Energii
mar 3 całodniowy
mar
7
śr.
2018
CIEKAWOSTKA
mar 7 całodniowy

W dniu 7 marca 2018r. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Dziedzictwo kulturowe. Zabytkowa kopalnia „Ignacy” w Rybniku-Niewiadomiu otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 430 907,95zł. na modernizację budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”. Dlaczego o tym wspominamy? Dlatego , że w jakieś mierze zostaliśmy zainspirowani kopalnią „Ignacy”, a także utrzymujemy przyjacielskie kontakty z panem Alojzym Szwachułą , „kustoszem” tej kopalni. A także dlatego, że gdy pytaliśmy w zeszłym roku o ten program panią burmistrz, w trakcie trwania jeszcze naboru wniosków, otrzymaliśmy kłamliwą odpowiedź, że nie ma już żadnych funduszy do pozyskania na cele ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego. Kiedy wykazaliśmy to kłamstwo otrzymaliśmy z magistratu odpowiedź, że miasto Pszów nie mogło startować w tym konkursie gdyż nie posiada na własność żadnego obiektu kopalni „Anna”. Tylko rasowi krętacze mogą stosować tą metodę. Polega ona na umiejętnym stosowaniu następującego mechanizmu : nie mamy obiektów więc nie mamy pieniędzy, nie mamy pieniędzy więc nie mamy obiektów! Dobre, co ! Było do wzięcia 190 milionów złotych ! Przypominam, że kopalnia „Anna” zaczęła być formalnie i praktycznie likwidowana od 2012roku. A tak naprawdę dużo wcześniej. Okres likwidacji przypada na całą kadencję pani burmistrz i całej obecnej rady. W tym czasie nie zrobiono nic żeby cokolwiek przejąć czy uratować. Gdyby nie nasze Stowarzyszenie …

mar
12
pon.
2018
Mija rok
mar 12 całodniowy

14 marca 2018r. mija rok od zarejestrowania Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” w Pszowie. Trzeba przyznać , że w tym czasie przebyliśmy długą drogę. Ba! Był to prawdziwy emocjonalny rollercoaster! Ta huśtawka nastrojów trwa zresztą nadal, gdyż nic nie jest tak naprawdę przesądzone. Jednakże porównując początki naszych starań o uratowanie terenów i obiektów, w tym tych zabytkowych, kopalni „Anna” z dniem dzisiejszym ,można kolokwialnie powiedzieć , że obecnie widać światełko w tunelu. W pierwszych miesiącach naszej działalności zetknęliśmy się z murem niechęci i jednej, wielkiej niemożności. W tym czasie słowa klucze to : brak pieniędzy i likwidacja. Likwidacja wszystkiego była przedstawiana jako proces ostatecznie zaplanowany i nieodwracalny. Nie wdając się tutaj w szczegóły, podjęliśmy działania mające na celu spopularyzowanie spuścizny architektonicznej Hansa Poelziga i uwypuklenie jej znaczenia dla dziedzictwa kulturowego Pszowa. Przedstawiliśmy wizję rozwoju tego rejonu miasta z wykorzystaniem terenów i obiektów pokopalnianych. Zadeklarowaliśmy chęć przejęcia trzech zabytkowych obiektów. Zainteresowaliśmy tym tematem wiele instytucji i osób odgrywających w tej dziedzinie istotną rolę – z marszałkiem województwa na czele. Zaangażowaliśmy w ten temat media. Pisaliśmy pisma i odbywaliśmy spotkania. Założyliśmy stronę internetową : http://ssbk-anna.xip.pl/. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Śląsk Wczoraj i Dziś” z Lublińca.
Po roku tych działań, 28.02.2018r RM Pszów podjęła dwie uchwały, jedną wyrażającą zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości w tym min. działki w rejonie szybu „Jan” z budynkiem stacji ratowniczej, budynkiem maszyny wyciągowej wraz z wieżą wyciągową „Jan”. I drugą uchwałę „intencyjną”, wyrażającą wolę nieodpłatnego nabycia nieruchomości min. działki na której znajduje się szyb „Chrobry I”, „Chrobry II” wraz z budynkiem maszyny wyciągowej, działkę na której znajduje się magazyn główny. Zgodnie z ustaleniami z SRK jest to uchwała, która ma zatrzymać likwidację obiektów znajdujących się na tym terenie i być podstawą dalszych negocjacji. W tym przypadku nic nie jest jeszcze ostatecznie przesądzone. Obie uchwały wraz z załącznikami znajdują się w BIPie Um Pszów. Władze miasta na dzień dzisiejszy nie zdecydowały się na przejęcie dwóch obiektów zabytkowych tj. kasyna i budynku dyrekcji kopalni. Nie są zainteresowane także działkami i innymi obiektami znajdującymi się po stronie ulicy gdzie jest budynek dyrekcji / w tym markowni, cechowni i hali/. Nie zdecydowały się również na przejęcie szybu „Chrobry II”/tzw. betóniok/. Dlaczego wspominam o tym ostatnim obiekcie? A to dlatego, gdyż Fundacja „Śląsk Wczoraj i Dziś’ zaproponowała miastu stworzenie w tym obiekcie nowego ratusza. W tym na wysokości 70 metrów urządzenia sali ślubów. Ważnym aspektem tej sprawy było to , że fundacja chciała sfinansować tą inwestycję z późniejszym rozłożeniem miastu tych wydatków na 30 lat. Trzeba przyznać , że projekt jest nietuzinkowy, a Pszów miałby magistrat unikalny w skali całej Europy. Dlatego też od samego początku popieraliśmy ten pomysł. Należy przypuszczać, że sala ślubów cieszyłaby się również dużym zainteresowaniem w całym województwie i nie tylko. Niestety, tak jak wspomniałem wyżej, miasto nie przejęło tego szybu i obecnie trwają tam prace rozbiórkowe. Ponadto Fundacja proponuje władzom Pszowa aby przejęły cały teren pokopalniany / ok. 70 ha./, a następnie wydzierżawiły jej maksymalnie duży teren wraz z obiektami w celu poczynienia tam inwestycji uzgodnionych z nimi. Jest to wizja w dużej mierze zbieżna z naszą, gdyż uważamy , że jedynie na takim zwartym obszarze można stworzyć kompleksowe rozwiązania urbanistyczne, a przede wszystkim mieć wpływ na to co powstanie praktycznie w centrum Pszowa. Skutki oddania terenu po byłej sortowni , zajezdni kolejowej i dalszych można zaobserwować stojąc na moście na ulicy Skwary. Co tam się wyrabia tego nie wie nikt, ale jest to „sajgon” w najczystszej postaci. Zresztą nie szukając drugiego dna, ciągle nie rozumiem dlaczego nie chcemy przejąć 70 ha. gruntów które ktoś chce nam oddać za darmo ? Wracając jeszcze do fundacji. Przedstawiła ona przykładowe projekty zagospodarowania tych terenów: mieszkania wspomagane, świetlice terapeutyczne , szkoła językowa, warsztaty zajęciowe, strefa aktywizacji zawodowej , strefa dla lokalnej przedsiębiorczości, dom seniora, przestrzeń wystawowa i inne. Dodać do tego należy również muzeum i jak słyszeliśmy pomysł władz miasta – biblioteka.
Jak widać coś drgnęło. Kropla drąży skałę ! Ale nie można jeszcze odtrąbić sukcesu. Do tego jeszcze długa droga. Jednak można powiedzieć , że jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż rok temu. Jest inny klimat. Jest to w dobrym tego słowa znaczeniu ocieplenie klimatu wokół „Anny”. Tak mi się wydaje ale… pewny nie jestem.
Dlatego nie spoczywamy na laurach i działamy dalej żeby osiągnąć więcej.
Ostatnio 27.02. br. spotkaliśmy się z senatorem Adamem Gawędą, który przedstawił nam dość ciekawą propozycję, ale o tym jeszcze za wcześnie. Czekamy na spotkanie z ministrem Grzegorzem Tobiszowskim. W najbliższych dniach „zjedzie” do nas tj. na „Annę” TV Silesia. I na koniec, z pomocą fundacji odnaleźliśmy w Niemczech wnuka Hansa Poelziga, Petera Alexandra Poelziga.
Jest podobnie jak dziadek architektem. Zaprosiliśmy go do Pszowa . Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach się spotkamy o czym nie omieszkamy wszystkich poinformować.

Marek Kubik

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszowie
mar 12 całodniowy
mar
29
czw.
2018
Kartka z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
mar 29 całodniowy

Poniżej prezentujemy kartkę świąteczną, którą otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Dziękujemy.

kw.
24
wt.
2018
List do senatora Adama Gawędy
kw. 24 całodniowy

Poniżej publikujemy list napisany do senatora RP, pana Adama Gawędy, również pszowika.
W dalszym ciągu liczymy na pomoc.

kw.
30
pon.
2018
Artykuł w kwietniowym „Pszowiku”
kw. 30 całodniowy

Poniżej prezentujemy kolejny artykuł o sprawach nam bliskich.

maj
5
sob.
2018
Czy premier Beata Szydło pomoże uratować zabytki „Anny” ?
maj 5 całodniowy

W dniu 05.05.2018r. wziąłem udział w spotkaniu z panią premier Beatą Szydło, które odbyło się w Rydułtowach w miejscowym RCK „Feniks”.
Po spotkaniu krótko z nią rozmawiałem i złożyłem na jej ręce naszą petycję dotyczącą kopalni”Anna” w Pszowie. Tekst poniżej.

Pszów 05.05.2018

Wiceprezes Rady Ministrów
Beata Szydło

Szanowna Pani Premier !

Kopalnia „Anna” została założona w Pszowie w roku 1832. Zgłosił ją w Urzędzie Górniczym 28 lipca 1832 roku aptekarz z Rybnika Ferdynand Fritze. Podstawą zgłoszenia był szyb „Fund” (pol. „odkrycie”) o głębokości 33,5m. Od tego momentu kopalnia nieustająco się rozwijała powiększając swój obszar, uruchamiając nowe pokłady i zwiększając zatrudnienie i wydobycie. Od 1903 roku Kopalnia „Anna” wraz z kopalniami „Emma” ( obecnie „Marcel”) i „Roemer” ( „Rymer”) zostaje włączona do spółki o nazwie Rybnickie Gwarectwo Węglowe z dyrekcją w Radlinie. Gwarectwo to inwestowało w rozbudowę swoich zakładów, nie stroniło także od stosowania najnowszych technologii zwiększających wydobycie, jak i przyczyniających się do bezpieczeństwa pracowników. Budowano wówczas nowe szyby, instalowano maszyny wyciągowe , wentylatory, pompy , płuczki, inwestowano także w infrastrukturę mieszkaniową i socjalną dla pracowników. Na fali tych zakrojonych na szeroką skalę działań modernizacyjnych został zatrudniony w gwarectwie doświadczony i wybitny w kwestii projektowania obiektów przemysłowych architekt – Hans Poelzig. Obiekty Hansa Poelziga zaliczane są do wczesnomodernistycznych i traktowane jako jedne z pierwszych symptomów nowoczesnej architektury europejskiej. Najbardziej okazałym projektem architekta z okresu pracy dla gwarectwa jest właśnie zespół zabudowań szybu „Chrobry I” ( dawniej „Rudolf”) kopalni „Anna” w Pszowie. Pracę nad tym założeniem Poelzig rozpoczął w 1914roku, obejmowało ono budynek maszyny wyciągowej i nadszybia, sortownię z płuczką , warsztaty , a także zespół elektrowni z kotłownią i rozdzielnią. W 1915r. ukończono zespół elektrowni oraz budynek maszyny wyciągowej, w 1917 roku warsztaty , a dwa lata później sortownię. W 15 lat po powstaniu zabudowań kopalni „Anna” pisano, że w Pszowie architekt wydobył „monumentalne piękno architektury przemysłowej”, która jeszcze kilka lat wcześniej nie była uznawana jako zasługująca na miano wysokiej sztuki.
Szyb Chrobry I ( dawniej „Rudolf”) był dwuprzedziałowy, wyposażony w dwie elektryczne maszyny wyciągowe firmy Simens-Schuckert, wyprodukowane w 1916r., a które to działały do czerwca 2017r. W 2004roku połączono kopalnię „Anna” z kopalnią „Rydułtowy” tworząc dwuruchową kopalnię „Rydułtowy-Anna” z Ruchem I w Rydułtowach i Ruchem II w Pszowie. Od 2012r. na kopalni „Anna” trwa proces likwidacji zakładu.
W dniu 14.03.2017r. zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” w Pszowie. Nasze stowarzyszenie powstało można rzec z rozpaczy. Widząc bierność władz miasta wobec postępującej likwidacji przeprowadzanej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. postanowiliśmy rozpocząć działania mające na celu uratowanie urządzeń i zabytkowych obiektów architektury industrialnej byłej kopalni „Anna”. Jednym z naszych głównych celów jest wpisanie ich do Szlaku Zabytków Techniki naszego województwa.W związku z tym zaprosiliśmy na kopalnię pana Adama Hajdugę , twórcę tego szlaku, który obiecał nam uczestnictwo w tym projekcie jeżeli obiekty te zostaną zachowane . W naszych planach mamy również stworzenie muzeum tradycji górniczej naszego regionu , a także historii Pszowa. W tym celu w lipcu 2017 roku złożyliśmy pismo skierowane do Pani Burmistrz
z prośbą o przejęcie niektórych obiektów i przekazanie ich w użyczenie naszemu stowarzyszeniu tj.budynku maszyny wyciągowej i nadszybia wraz z wieżą szybu Chrobry I, budynku magazynu głównego i szybu Chrobry II. Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Niestety w myśl obowiązujących przepisów prawa zasada jest taka: tylko miasto może otrzymać te działki i obiekty za darmo od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, a następnie przekazać je w użyczenie np. naszemu stowarzyszeniu. Sęk w tym , że miasto tego nie chce. Od roku próbujemy tym tematem zainteresować różne instytucje i wiele prominentnych osób. M.in. na nasze zaproszenie do Pszowa przybyli : marszałek Henryk Mercik, Adam Kowalski i Anna Syska z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Pisaliśmy pisma i odbywaliśmy spotkania min. z posłem Czesławem Sobierajskim i senatorem Adamem Gawędą. Zaangażowaliśmy w ten temat media. Założyliśmy stronę internetową: ssbk-anna.xip.pl Przedstawiliśmy władzom wizję rozwoju tego rejonu miasta z wykorzystaniem obiektów pokopalnianych. Był projekt i inwestor chcący urząd miasta umiejscowić w szybie Chrobry II, a salę ślubów usytuować na wysokości 70 metrów. Niestety szyb Chrobry II jest w tej chwili już rozbierany. Pomijając spiskowe teorie nadal nie rozumiemy dlaczego władze miasta nie chcą przejąć 70 hektarów ziemi i zabytkowych obiektów /sześć wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków / oferowanych przez SRK za darmo ?
Uważamy , że władze miasta zaprzepaszczają możliwość „drugiego życia” Pszowa ,poprzez rezygnację z terenów inwestycyjnych , a także stworzenia wokół zabytków Hansa Poelziga strefy kultury. Ponadto blokują możliwości pozyskania środków na te cele przez nasze stowarzyszenie /same zresztą o takie nie zabiegając/, nie przejmując tych obiektów , a także nikomu ich nie przekazując.
Reasumując. W związku z opisanymi powyżej problemami , a także naszą bezsilnością zwracamy się do Pani Premier z prośbą o :

1.Powstrzymanie procedury przetargowej dot. rozbiórki budynku nadszybia wraz z wieżą stalową szybu „Chrobry I”, realizowanej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Nadszybie to wraz z budynkiem maszynowni stanowi integralną część kompleksu szybowego „Chrobry I”. Wszystkie źródła historyczne z jakimi mieliśmy styczność wskazują na to, że w/w nadszybie jest projektem Hansa Poelziga i należałoby je wpisać do rejestru zabytków. Ze względu na zbliżające się terminy przetargowe prosimy Panią o pilną pomoc w tym zakresie.
2. Zainteresowanie tematem ewentualnego przejęcia /lub innej formy opieki/ przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego całego kompleksu „Chrobry I” kopalni „Anna” w Pszowie tj. budynku maszynowni, nadszybia wraz wieżą, budynku magazynu głównego i zabudowań ciepłowni.
Z pewnością zdaje sobie Pani sprawę , że nie działamy w celu osiągnięcia korzyści materialnych czy robienia jakiejkolwiek kariery. Jedynym naszym celem jest chęć uratowania dziedzictwa kulturowego Pszowa i Śląska. A ponieważ Pszów i Śląsk to Polska, jest to więc również dziedzictwo kulturowe Polski , o które powinniśmy wszyscy dbać i je chronić !

Z poważaniem
Marek Kubik

maj
14
pon.
2018
Informacja o przekazaniu naszego pisma do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
maj 14 całodniowy

Otrzymaliśmy odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w związku z naszym pismem przekazanym pani premier Beacie Szydło. 
Dowiadujemy się z niego, że pismo trafiło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy nadzieję, że odniesie ono właściwy skutek i uda nam się uratować systematycznie niszczone zabytki kopalni „Anna”.

cze
6
śr.
2018
Kolejne pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszowie
cze 6 całodniowy
Pismo do pani Burmistrz Miasta Pszów
cze 6 całodniowy
sie
20
pon.
2018
Wnuk Hansa Poelziga w Pszowie
sie 20 całodniowy

W dniu 20 sierpnia 2018r. na zaproszenie Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” w Pszowie , Fundacji Śląsk Wczoraj i Dziś oraz Urzędu Miasta Pszów przyjechał do Pszowa Peter Aleksander Poelzig , wnuk Hansa Poelziga.

Wnuk słynnego, niemieckiego architekta który zaprojektował liczne obiekty kopalni „Anna” przybył do Pszowa wraz z żoną aby zobaczyć na własne oczy

unikatowe dzieła architektury industrialnej zaprojektowane przez swojego dziadka. Trzeba od razu powiedzieć , ze był nimi zachwycony. Był zwłaszcza zaskoczony w jak dobrym stanie zachowały się te mające ponad sto lat budowle. Nie krył wzruszenia w trakcie tej swoistej, sentymentalnej podróży w czasie. Podczas zwiedzania zabytków kopalni „Anna” towarzyszyło panu Peterowi Poelzigowi liczne grono gości zaproszonych specjalnie na tę okazję .

Wśród nich byli: Łukasz Konarzewski – Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marek Krząkała – poseł na Sejm RP, Adam Kowalski – dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, Piotr Kuczera – prezydent Rybnika, Katarzyna Sawicka – Mucha -burmistrz Pszowa oraz z-ca Dawid Topol, Stanisław Konsek – dyrektor oddz. kop. „Anna” SRK , prezes fundacji Benedikt Kotzur oraz Marcin Biegalski , Marek Kubik i Jacek Zganiacz /który specjalnie na to spotkanie przyleciał z USA/ – delegacja stowarzyszenia , a także jeszcze wiele innych osób w tym przedstawiciele prasy, radia i telewizji. Naszym zdaniem było to najważniejsze wydarzenie w życiu Pszowa w 2018roku. Konkretnym efektem tego spotkania była decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zakazie wyburzenia budynku nadszybia szybu Chrobry I . W tym miejscu należy przypomnieć, że to dzięki staraniom i interwencji Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” zostały wstrzymane prace rozbiórkowe nadszybia , a obecnie jak wyżej wspomniano muszą zostać definitywnie zaniechane. Tak więc kompleks architektoniczny szybu Chrobry I /dawniej Rudolf/ autorstwa Hansa Poelziga zostanie uratowany w całości. Jest to prawdziwy nasz sukces biorąc pod uwagę kompletny brak zainteresowania tym tematem władz miasta tj. pani Burmistrz i Rady Miejskiej. Jako kuriozum można przytoczyć słowa przewodniczącego Czesława Krzystały , który w odpowiedzi na nasze rozpaczliwe prośby i pisma napisał: „Budynek w trakcie użytkowania był niewątpliwie poddawany przebudowie, stąd zatracił swoje walory historyczne. Znaczna część materiałów budynku to materiały nowe , nie oryginalne, co powoduje, iż budynek nie stanowi obiektu historycznego”. Jest to przejaw dyletanctwa i niechęci podjęcia jakichkolwiek działań władz miasta mających na celu uratowanie ze wszech miar obiektu zabytkowego i stanowiącego element całości w/w kompleksu architektonicznego. Można tylko westchnąć : perły przed wieprze! Nadal trwa bitwa o uratowanie budynku Dyrekcji kopalni , który to budynek jest prawdziwą ikoną naszego miasta i znajdował się już na pocztówkach z 1905 roku. Nie trzeba chyba dodawać, że jego wyburzenie zostało wstrzymane na skutek interwencji naszego stowarzyszenia bez jakiejkolwiek oczywiście reakcji ze strony miasta. Sprawa jest rozpatrywana przez konserwatora zabytków i nic nie jest jeszcze przesądzone. Jesteśmy w tym postępowaniu stroną i uczynimy wszystko żeby budynek ten został uratowany. Ale na miły Bóg, gdzie są ludzie którzy powinni dbać o Pszów również w aspekcie historii i zabytków miasta ?! Wymownym przykładem niezrozumienia swojej roli przez radnych tej kadencji i braku wizji przyszłości naszego miasta było głosowanie projektu uchwały na sesji Rady Miejskiej w dniu 06.06.br. Z inspiracji naszego stowarzyszenia czterech radnych w ramach inicjatywy uchwałodawczej wniosło pod obrady projekt uchwały wyrażającej chęć przejęcia zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie kopalni „Anna”. Projekt ten początkowo był bezprawnie blokowany przez skandaliczną interpretację niejakiego Józefa Waligóry, świadczącego usługi prawnicze dla urzędu miasta. Po naszej interwencji dopuszczono do głosowania wzmiankowany projekt właśnie na czerwcowej sesji. Po różnych manipulacjach w której pierwszoplanową rolę odegrał Piotr Kowol utrącono w/w projekt stosunkiem głosów 14:1 ! Jedynym głosującym za przejęciem obiektów był pan Kazimierz Nawrat, współautor wspomnianego projektu uchwały. Żeby było śmieszniej, przeciw było nawet trzech pozostałych  sygnatariuszy tego projektu.

Tutaj należy również podać , że w przeciągu ostatniego roku za całkowitą likwidacją wszystkich obiektów kopalni „Anna” i nie przejmowaniu żadnego z nich przez miasto, otwarcie to głosząc byli: Katarzyna Sawicka- Mucha, Dawid Topol, Piotr Kowol, Paweł Kołodziej i Ignacy Basztoń. Należy również przyjąć ,że do tego grona winno się zaliczyć przewodniczącego Czesława Krzystałę ,

który co prawda nie wypowiedział się na ten temat ale w ciągu roku nie słyszeliśmy aby wypowiedział się na jakikolwiek temat. Milcząco jednak wspierał działania przeciwników ratowania „Anny”. Pozostali radni nie zajmowali stanowiska bądź je zmieniali ,jednak przytoczone głosowanie jest esencją wszystkiego.

Innym przykładem świadczącym o lekceważeniu działań organizacji pozarządowych, braku kompetencji, arogancji i po prostu nie przestrzegania prawa jest zachowanie pani burmistrz Katarzyny Sawickiej – Muchy w kontekście naszego pisma skierowanego do niej w lipcu ubiegłego roku. W piśmie tym deklarowaliśmy chęć przejęcia maszynowni i nadszybia Chrobry I , magazynu głównego i szybu Chrobry II. Prosiliśmy aby władze miasta przejęły te obiekty, a następnie oddały je naszemu stowarzyszeniu w użyczenie. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Na bezczynność Burmistrza Pszowa złożyliśmy skargę /ponaglenie/ do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Wracając do wizyty Petera Poelziga i roli jaką w przyszłości może ona odegrać, trzeba wyjaśnić ,że jest on podobnie jak jego dziadek, architektem. Z uwagi na swoją pozycje i kontakty zaproponował, że postara się zorganizować międzynarodowy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie terenów kopalni „Anna”. Jest to o tyle istotne , że w przypadku takich konkursów organizowanych „na zachodzie” w ślad za tymi projektami stoją konkretni inwestorzy. Nie ma więc obawy , że będzie to sztuka dla sztuki. Jeżeli oczywiście następne władze miasta wykażą się zaangażowaniem. Zgodził się z wizją naszego stowarzyszenia, lansowaną przez nas od początku, że w tym miejscu może powstać „nowy Pszów”. Dla następnych pokoleń ! I jeszcze jeden symptomatyczny obrazek z tego wydarzenia. Podczas kiedy pani burmistrz Pszowa udzielając jakiegoś wywiadu po raz kolejny twierdziła, że Pszów nie ma pieniędzy na przejęcie tych obiektów, prezydent Rybnika Piotr Kuczera krótko i węzłowato stwierdził : na to pieniądze muszą się znaleźć! Zaproponował ponadto żeby Pszów, Rybnik i Radlin stworzyły Szlak Zabytków Poelziga. Wpisuje się to idealnie w plan naszego stowarzyszenia, które pragnie wpisać pokopalniane zabytki w Szlak Zabytków Techniki. To niesamowite jak trudno ludziom władzy w Pszowie, w tej kadencji było zrozumieć, że pieniądze są na zewnątrz! W różnego rodzaju funduszach i u inwestorów ! Trzeba tylko chcieć, umieć i spróbować! Apelujemy :na następną kadencję wybierzmy takich którym przynajmniej się będzie chciało ! W pozostałych sprawach nasze stowarzyszenie im pomoże .

Program wizyty obejmował również zwiedzenie kopalni „Ignacy” w Rybniku-Niwiadomiu oraz kopalni „Marcel” na których to znajdują się również obiekty autorstwa Hansa Poelziga.

Marek Kubik

Poniżej program wizyty oraz galeria zdjęć.

sie
25
sob.
2018
Wywiad Marka Kubika dla Radia 90
sie 25 całodniowy

Aby szerzej przedstawić stanowisko naszego stowarzyszenia 25 sierpnia Marek Kubik udzielił wywiadu dla Radia 90. Krótki fragment jego wypowiedzi przedstawiamy poniżej:

sie
28
wt.
2018
Podziękowanie od fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś”
sie 28 całodniowy
wrz
5
śr.
2018
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wstrzymał rozbiórkę budynku nadszybia Szybu „Chrobry”
wrz 5 całodniowy
paź
30
wt.
2018
Rzutem na taśmę
paź 30 całodniowy

Rzutem na taśmę Rada Miejska w Pszowie pod koniec swojej kadencji podjęła dwie uchwały dotyczące przejęcia zabytkowych obiektów Kopalni „Anna”. Pierwsza uchwała została podjęta w dniu 26.09.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa, a następnie została skorygowana uchwałą z dnia 30.10.2018r. Ostatecznie rada wyraziła zgodę na przejęcie m.in. takich obiektów i działek jak : działka rejon szybu „Jan” z obiektami wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. budynek maszyny wyciągowej, wieża wyciągowa, budynek łaźni kobiecej, budynek stacji ratownictwa, a także działki wraz z obiektami kompleksu szybu „Chrobry 1” tj. nadszybie, budynek maszyny wyciągowej i magazyn główny /budynki autorstwa Hansa Poelziga/. Można rzec , że to jest to, o co nam chodziło ! Jest to ogromny sukces Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” w Pszowie ! Nasz sukces ! A przede wszystkim sukces Pszowa. Przypominamy, że przez wiele miesięcy prowadziliśmy różnorakie działania aby przekonać radnych i zarząd miasta do podjęcia takich uchwał. Do końca nie udało się przekonać pani burmistrz i jej zastępcy ale udało się z radnymi . Chwała im za to ! Oczywiście jest to dopiero pierwszy krok ale…najważniejszy.Teraz czas na przekazanie tych obiektów miastu przez SRK i odpowiednie ich zagospodarowanie i ochronę.
Scharakteryzować to można dwiema sentencjami :
„Kropla drąży skałę” i „Cierpliwość jest gorzka ale jej owoce są słodkie !”
Huuurrrrraaa !

gru
13
czw.
2018
Trzynastego wszystko zdarzyć się może
gru 13 całodniowy

W dniu 13 grudnia 2018r. miało nastąpić podpisanie aktu notarialnego pomiędzy SRK a władzami Pszowa na mocy którego miały zostać przekazane gminie działki i obiekty po byłej kopalni „Anna” wymienione w uchwale Rady Miejskiej z dnia 30.10.2018r. Tak się jednak nie stało gdyż SRK dostarczyła niewłaściwą i niekompletną dokumentację ,którą zakwestionowała kancelaria notarialna. Wielkim zaskoczeniem dla burmistrza i jego zastępcy okazała się również kwestia drogi dojazdowej do tych działek i obiektów, którą SRK bez uprzedzenia sprzedała w dniu 07.12.br. przedsiębiorcy spod Tarnowskich Gór, panu Lisowi, który notabene wykupił już większość terenów pokopalnianych i prowadzi na nich głównie prace ziemne tj.” wykopywanie – zakopywanie” , ale to już odrębny temat. W tym stanie rzeczy ta czynność prawna nie doszła do skutku.
W tym dniu doszło też do trójstronnego spotkania burmistrza Czesława Krzystały, jego zastępcy Piotra Kowola i przedstawiciela stowarzyszenia Marka Kubika. W trakcie spotkania omówiono w/w problemy i zastanawiano się nad sposobem wyjścia z impasu. Burmistrz Pszowa ponadto oświadczył iż miasto ma zarezerwowaną kwotę potrzebną na ochronę tychże obiektów /około 450 tys. na rok/.

gru
14
pt.
2018
Czternastego czyli krok do przodu
gru 14 całodniowy

W dniu 14.12.2018r. z-ca burmistrza pan Piotr Kowol poinformował Marka Kubika iż w umowie sprzedaży drogi jest zawarta służebność gruntowa/drogowa na rzecz miasta. To zdecydowanie zmieniło sytuację faktyczną i prawną w następstwie czego strony znowu wracają do podpisania umowy. Pozostały jeszcze sprawy ostatecznych rozliczeń związanych z przekazaniem powyższych obiektów ale przy dobrej woli obu stron nie powinna to być przeszkoda nie do usunięcia. Jest więc duża szansa , że do końca tego roku sprawa zostanie pomyślnie sfinalizowana. Trzymamy kciuki !

sty
22
wt.
2019
Plany przejęcia byłej kopalni „Anna” przez miasto
sty 22 całodniowy

W dniu 22.01.2019r. odbyło się spotkanie dotyczące planów przejęcia terenów i obiektów po byłej kopalni „Anna” przez Miasto Pszów. Spotkanie to odbyło się po jesiennych wyborach samorządowych w których została wybrana nowa Rada Miejska i Zarząd. Wzięli w nim udział: Z-ca Burmistrza Piotr Kowol , Benedykt Kotzur z Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś” oraz Marek Kubik ze Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”.

W trakcie spotkania Piotr Kowol zadeklarował chęć realizacji uchwał Rady Miejskiej z września i października 2018r. zobowiązujących burmistrza do przejęcia od SRK S.A. na zasadach umowy darowizny określonych działek i obiektów kopalni „Anna”.

Poinformował także o zabezpieczonej w budżecie miasta kwocie pieniędzy potrzebnych do ochrony w/w obiektów. Nie mógł precyzyjnie określić daty podpisania ewentualnej umowy twierdząc jednocześnie, że zależy to od przygotowania stosownych dokumentów przez SRK S.A. Nie potrafił także nakreślić wizji zagospodarowania tych terenów.

maj
15
śr.
2019
KWK „Anna” należy do Pszowa !
maj 15 całodniowy

W dniu 15.05. 2019r. Gmina Miasta Pszów nabyła w formie darowizny nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu. Są to nieruchomości na terenie byłej kopalni „Anna”.


Tereny w obrębie szybu "Jan" i szybu "Chrobry 1"

Tereny w obrębie szybu "Ryszard"

Jest to ogromny sukces Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”, które niezmiennie od 2017r o to walczyło! Teraz rozpoczyna się nowy etap batalii o właściwe zagospodarowanie tych obiektów i terenów.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst umowy darowizny z dnia 15.05.2019r.

Umowa darowizny

sie
18
niedz.
2019
Setna rocznica wybuchu I Powstania Śląskiego
sie 18 całodniowy

W dniu 18.08.2019r. delegacja Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” z okazji setnej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego złożyła pod tablicą rozstrzelanego przez Niemców Józefa Tytko żółto-niebieski bukiet kwiatów. Józef Tytko w czasie powstania był dowódcą III batalionu 1 pułku wodzisławskiego. Był również górnikiem i przewodniczącym Rady Robotniczej w kopalni „Anna”. Rada Robotnicza pod jego przewodnictwem walczyła o poprawę bytu rodzin górniczych. W uroczystości złożenia kwiatów wzięła udział rodzina Józefa Tytko.
Na tablicy umieszczone są też trzy inne nazwiska górników-powstańców którzy zginęli w czasie osłaniania odwrotu.
Byli to Benedykt Tront , Jan Włoczek i Józef Miljon.

wrz
4
śr.
2019
Co dalej z „Anną”?
wrz 4 całodniowy

W dniu 15.05.2019r. Gmina Miasta Pszów nabyła w formie darowizny nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Są to nieruchomości na terenie byłej kopalni „Anna”. Jest to ogromny sukces Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”, które od 2017r. dążyło do tego celu różnymi sposobami. Były to dziesiątki rozmów, spotkań, pism i argumentacji mających nakłonić władze miasta do przejęcia jak największej ilości terenów pokopalnianych i zabytkowych obiektów KWK „Anna”. Udało się!

Miasto przejęło min. : budynek maszyny wyciągowej szybu „Chrobry I”, budynek nadszybia wraz z wieżą szybu „Chrobry I”, budynek magazynu głównego, budynek maszyny wyciągowej szybu „Jan”, wieżę szybu „Jan, budynek łaźni kobiecej, budynek stacji ratowniczej i inne wraz z działkami.

Treść całej umowy znajduje się na naszej stronie internetowej:              www.ssbk-anna.xip.pl

W tym miejscu zauważyć jednak należy , że jest to dopiero pierwszy krok, choć z pewnością najistotniejszy, do uratowania zabytków architektonicznych naszej kopalni. Teraz potrzebna jest koncepcja zagospodarowania tych terenów i działanie. Z przykrością jednak muszę stwierdzić , że od momentu przejęcia tych obiektów w Urzędzie Miasta w tej materii panuje cisza. Mało tego, byłem już dwukrotnie w tym roku zmuszony do odwołania przyjazdu architektów niemieckich, którzy chcą opracować nieodpłatnie właśnie taki plan zagospodarowania tychże terenów pokopalnianych. Przyjazd niemieckich architektów jest efektem zeszłorocznej wizyty w naszym mieście wnuka Hansa Poelziga, Petera.W czasie tej wizyty obiecał on , że pomoże opracować koncepcję wykorzystania tych obiektów i przestrzeni ,niejednoznacznie dając do zrozumienia, że w ślad za tym podążą niemieccy inwestorzy. Niestety tak jak napisałem powyżej, dwukrotnie poprosiłem o odłożenie tej wizyty, gdyż to co dzieje się na terenach bezpośrednio sąsiadujących z częścią „zabytkową” Anny nie pozwala mi na zaproszenie zagranicznych gości. Prywatni przedsiębiorcy rezydujący przy ul. Skwary poprzez swoją działalność całkowicie niweczą wszelkie możliwości  planistyczne , a co za tym idzie właściwe wykorzystanie tych obszarów i budowli.

Co prawda na sierpniowej sesji nieśmiało wspomniałem o możliwości wpisania zabytkowych obiektów architektury industrialnej kopalni „Anna” do Szlaku Zabytków Techniki naszego województwa , ale „szału” nie widziałem.

Na wspomnianym zeszłorocznym spotkaniu z Peterem Poelzigiem był również obecny Prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Wówczas wysunął on pomysł utworzenia Szlaku Zabytków Techniki Hansa Poelziga w skład którego wchodziłaby kopalnia „Anna” w Pszowie, kopalnia „Marcel” w Radlinie i kopalnia „Ignacy” w Rybniku – Niewiadomiu. Ponieważ z obecnych władz Pszowa nikt nie był obecny na tym spotkaniu, uznaliśmy , iż to my powinniśmy spróbować pośredniczyć w realizacji tego pomysłu. W związku z czym wystąpiliśmy z pismem do pana prezydenta Kuczery prosząc o zorganizowanie spotkania związanego z utworzeniem tego szlaku. Zobaczymy co z tego wyniknie?

wrz
25
śr.
2019
Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
wrz 25 całodniowy

W związku z tworzeniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Pszowa zwróciliśmy się do burmistrza z wnioskiem o dokonanie zmian w uchwale Rady Miejskiej, polegającej na określeniu terenów pokopalnianych przejętych przez miasto Pszów
jako terenów o przeznaczeniu rekreacyjno-usługowym. W obecnym projekcie tereny te zostały wyłączone z planu. Jest to dość dziwna i tajemnicza decyzja rodząca wiele pytań. Biorąc pod uwagę zamieszanie z uchwaleniem tego planu i liczne protesty mieszkańców jesteśmy pełni obaw co do przyszłości tej zabytkowej części kopalni. Prawdopodobnie w zamyśle wąskiej grupy związanej z burmistrzem ma to być część planowanej strefy przemysłowej usytuowanej właśnie na terenach pokopalnianych w centrum miasta, czemu zdecydowanie się przeciwstawiamy.
Nasz wniosek został odrzucony na sesji w dniu 25.09.2019r.
Poniżej pełny tekst wniosku.

lis
14
czw.
2019
Zaproszenie na spotkanie do UM
lis 14 całodniowy

Nasze stowarzyszenie otrzymało zaproszenie na pierwsze spotkanie Zespołu do spraw zagospodarowania terenów pokopalnianych.

gru
16
pon.
2019
Rezygnacja z prac w zespole
gru 16 całodniowy
sty
15
śr.
2020
WNIOSEK O DOKONANIE ZMIANY W PROJEKCIE UCHWAŁY RADY MIASTA W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
sty 15 całodniowy

W dniu 15.01.2020r. złożyliśmy ponownie wniosek do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pszów. Za wszelką cenę chcemy objęcia planem ,a co za tym idzie ochroną środowiskową, terenów po byłej kopalni „Anna” przez miasto Pszów. Opór jaki panuje w tym przedmiocie może świadczyć o istnieniu jakiś ukrytych celów co do wykorzystania tych terenów. Nadal podtrzymujemy naszą koncepcję zagospodarowania tych terenów poprzez stworzenie tam przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej i usługowej.

sty
20
pon.
2020
Pismo do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Pszowie
sty 20 całodniowy
sty
29
śr.
2020
Odrzucony wniosek
sty 29 całodniowy

W dniu 29.01.2020r. Rada Miejska w Pszowie odrzuciła nasz wniosek dotyczący objęcia planem terenów pokopalnianych i przyjęła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z wyłączeniem przedmiotowego obszaru. Tak więc w centrum Pszowa znalazł się teren wyłączony z planu , a tym samym całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek ochrony prawnej, w szczególności co do przestrzegania norm środowiskowych i inwestycyjnych.

maj
12
wt.
2020
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
maj 12 całodniowy

W związku z wcześniejszymi informacjami o chęci sprzedaży przez burmistrza budynku magazynu głównego kopalni „Anna” w dniu 12.05.2020r zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej tj. o podanie spodziewanych przychodów rocznych do budżetu miasta po dokonaniu tej transakcji. Istotą tego wniosku jest wykazanie , że wpływy z tego tytułu będą niewielkie a pozbycie się tego obiektu bez planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tą nieruchomość wysoce niebezpieczne /niedawne smutne doświadczenia z próbą zainstalowania na tym terenie spalarni podkładów kolejowych pokazuje, że nasze obawy nie są bezpodstawne/. Naszym zdaniem władze miasta powinny podjąć trud zagospodarowania tych obiektów wg. opracowanej wcześniej koncepcji, w czym chcieliśmy pomóc, jednakże nasza oferta nie została przyjęta.

maj
22
pt.
2020
Pismo w sprawie zagospodarowania terenów po KWK ANNA
maj 22 całodniowy

W dniu 22.05.2020r. wspólnie ze Stowarzyszeniem „Ratujmy Pszów” złożyliśmy pismo do Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej w Pszowie z konkretnymi propozycjami dotyczącymi zagospodarowania terenów po byłej kopalni „Anna”.

Przedstawiamy w nim niektóre źródła finansowania przedsięwzięć, a także podtrzymujemy chęć darmowego opracowania koncepcji zagospodarowania tej przestrzeni. Uważamy, że najważniejszymi działaniami w tej chwili jakie powinny podjąć władze miasta w stosunku do tych obszarów są: objęcie ich planem zagospodarowania przestrzennego, opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz wpisanie obiektów KWK „Anna” do Szlaku Zabytków Techniki.

maj
25
pon.
2020
Odpowiedź z UM
maj 25 całodniowy

Otrzymaliśmy skandaliczną odpowiedź na nasz wniosek o udostepnienie informacji publicznej , a w zasadzie odmawiającej nam tej informacji.

Według burmistrza zażyczyliśmy sobie informacji których organ ten aktualnie nie posiada. Kpina! Może tylko udzielić informacji „zawierającej aktualną wiedzę”. Gdybyśmy byli złośliwi moglibyśmy przyjąć tę odpowiedź ze zrozumieniem, albowiem po wszystkich „wyczynach” władz miasta można podejrzewać, że aktualnie nie posiadają żadnej wiedzy w żadnej kwestii.

Ale nie jesteśmy złośliwi więc będziemy drążyć temat dalej.

Wnosiliśmy o jak najbardziej wymierne informacje, a mianowicie wg wzoru:

Ilość metrów kwadratowych budynku pomnożona przez aktualną stawkę podatku od nieruchomości co dało by wynik w postaci przychodu rocznego.

Jak widać dla burmistrza jest to wiedza granicząca z jasnowidzeniem.

Szczytem arogancji jest odsyłanie nas na stronę BIP Miasta Pszów gdzie ponoć są umieszczone wspomniane stawki podatku. Czyż nie mógł tego wykonać pracownik księgowości ? I tu pojawia się nieśmiertelne pytanie: czy urząd jest dla obywatela czy odwrotnie?

Podejrzewamy jednak , że nie udzielono odpowiedzi gdyż okazałoby się , że przychód z tego tytułu jest śmiesznie niski i należałoby sensowniej zagospodarować własność komunalną. Tak czy inaczej postaramy się posiąść tę tajemną wiedzę o czym poinformujemy i odpowiednio wykorzystamy.

cze
1
pon.
2020
Skrzynki na korespondencję
cze 1 całodniowy

Poniżej zamieszczamy zdjęcia skrzynek za pomocą których Urząd Miasta w Pszowie kontaktuje się z mieszkańcami w czasie pandemii. Pomijając fakt że budynek urzędu wygląda jak twierdza obronna, gdzie nikt niepowołany /czyt. zwykły mieszkaniec/ nie może wejść , to także nie może otrzymać potwierdzenia złożenia pisma. Patrząc na „zabezpieczenie” tej skrzynki można mieć poważne obawy czy cokolwiek dociera do adresata. Nasuwa się refleksja : można być biednym ale nie trzeba być szmaciarzem.

        

lip
1
śr.
2020
Pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej z 1.07.2020 r.
lip 1 całodniowy
lip
6
pon.
2020
Decyzja UM Pszów z 6.07.2020 r.
lip 6 całodniowy
Pismo Burmistrza Miasta Pszów z 6.07.2020 r.
lip 6 całodniowy
sie
31
pon.
2020
Pismo do przewodniczącej RM z 31.08.2020 r.
sie 31 całodniowy
wrz
7
pon.
2020
Pismo do przewodniczącej RM z 7.09.2020 r.
wrz 7 całodniowy
wrz
28
pon.
2020
Pismo do RM w Pszowie z 28.09.2020 r.
wrz 28 całodniowy
lis
15
niedz.
2020
Pismo do RM w Pszowie z 15.11.2020 r.
lis 15 całodniowy
lut
9
wt.
2021
Pismo w sprawie przystąpienia do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
lut 9 całodniowy
lut
18
czw.
2021
Przełom w sprawie „Anny” ?
lut 18 całodniowy

Pokłosiem naszego pisma z dnia 09.02.2021r. było zaproszenie na spotkanie w Urzędzie Miasta Pszów wystosowane przez z-cę burmistrza Piotra Kowola.
Spotkanie odbyło się w dniu 18.02.2021r. i poświęcone było planowanemu przez władze miasta wpisaniu zabytkowych obiektów kopalni „Anna” do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.
Aby zostać wpisanym do Szlaku Zabytków Techniki należy złożyć do Zarządcy Szlaku stosowny wniosek wraz z kwestionariuszem aplikacyjnym. Obiekt aplikujący do Szlaku Zabytków Techniki musi spełnić kryteria regulaminu, a ponadto co najmniej dwukrotnie ( dwa lata z rzędu) otrzymać nagrodę w konkursie ogłaszanym i zorganizowanym przez Operatora Szlaku Zabytków Techniki o tytuł „Obiektu Zaprzyjaźnionego Industriady” i uczestniczyć w Święcie Szlaku Zabytków Techniki – Industriada.
Ostateczną decyzję o wpisanie lub odmowie wpisania obiektu do Szlaku Zabytków Techniki podejmuje w formie uchwały Zarząd Województwa Śląskiego. W spotkaniu z ramienia naszego stowarzyszenia wzięli udział Marcin Biegalski i Marek Kubik, zaś Urząd Miasta reprezentowali burmistrz Czesław Krzystała, z-ca burmistrza Piotr Kowol i dwie pracowniczki wydziału promocji.
Piotr Kowol przedstawił plan działania , który miałby doprowadzić do wpisania zabytków kopalni „Anna” do Szlaku. Oczywiście gorąco poparliśmy ten pomysł i zaoferowaliśmy pomoc w jego realizacji i przy późniejszej organizacji Industriad.
Po ożywionej dyskusji zakończyliśmy spotkanie z dużymi nadziejami.

Pragnę przypomnieć , że walczymy o to od czterech lat. Wielokrotnie o tym pomyśle pisaliśmy i zgłaszaliśmy go na różnych forach i w różnych dyskusjach.
Być może wreszcie uda się w odpowiedni sposób zaprezentować zabytki przemysłowe kopalni „Anna” i we właściwy sposób zagospodarować tereny wokół nich. Kropla drąży skałę !
Czyżby przełom ?

Marek Kubik

lut
26
pt.
2021
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” w Pszowie
lut 26 całodniowy

W dniu 26.02.2021r. w siedzibie naszego stowarzyszenia odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze Walnego Zebrania Członków. W trakcie zebrania Prezes Andrzej Stroka przedstawił zebranym sprawozdanie zarządu z działalności stowarzyszenia w latach 2017 – 2021. W swoim wystąpieniu przypomniał wiele działań i inicjatyw podjętych przez stowarzyszenie mających na celu uratowanie zabytków przemysłowych kopalni „Anna” oraz właściwe zagospodarowanie terenów pokopalnianych. Wspomniał o wizycie pana Petera Poelziga z małżonką, wnuka niemieckiego architekta Hansa Poelziga, autora projektów wielu obiektów industrialnych znajdujących się na terenie kopalni. Przypomniał , że na zaproszenie stowarzyszenia przyjeżdżali do Pszowa liczni przedstawiciele instytucji wojewódzkich, którzy pomagali w ratowaniu obiektów zabytkowych „Anny”. Żeby wspomnieć tylko kilku, jak np. : marszałek województwa Henryk Mercik, wojewódzki konserwator zabytków Łukasz Konarzewski, twórca Szlaku Zabytków Techniki Adam Hajduga, dyrektor Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach Adam Kowalski i inni. Podkreślił, że członkowie stowarzyszenia czynnie brali udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej w Pszowie. W wyniku czteroletniej działalności stowarzyszenia wydaje się , że udało się przekonać władze miasta do złożenia wniosku o wpisanie zabytkowych obiektów kopalni do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Jest to realizacja naszego postulatu sformułowanego już w 2017roku. Po w/w sprawozdaniu rozpoczęła się dyskusja. Następnie Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi. W następnym punkcie przeprowadzono wybory do władz nowego zarządu. W wyniku wyborów Prezesem Zarządu został Marek Kubik, zaś Wiceprezesem Marcin Biegalski.

Podjęto konieczne uchwały i po wolnych głosach i wnioskach zakończono zebranie.

mar
22
pon.
2021
Kolejne spotkanie w sprawie przystąpienia do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
mar 22 całodniowy

W dniu 22.03.2021r. odbyło się drugie spotkanie w sprawie przystąpienia do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, które było kontynuacją tematu rozpoczętego w lutym br. W związku z ogłoszeniem motywu przewodniego tegorocznej Industriady i warunków oraz terminu naboru wniosków, Urząd Miasta Pszów zaprosił na spotkanie wszystkie zainteresowane strony. W spotkaniu wzięli udział: z-ca burmistrza Piotr Kowol, z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Marcin Grzenia, przedstawiciel Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” Marek Kubik, pracownice Wydziału Promocji Ewa Jaskóła i Ewelina Mike oraz dyrektor MOK Marek Hawel. Piotr Kowol poinformował zebranych , że tegoroczna Industriada będzie się odbywać pod hasłem „Technika. To Was zaskoczy!”, której finał zostanie zorganizowany 11.09.br. Wnioski kandydatów do uzyskania tytułu obiektu zaprzyjaźnionego Industriady należy składać do dnia 01.04.br. Biorąc pod uwagę krótki termin do opracowania i złożenia wniosku, uczestnicy zastanawiali się nad propozycjami programowymi wrześniowej imprezy na ternie kopalni „Anna”. Marek Kubik w imieniu Stowarzyszenie zaproponował wystawę oryginalnych tablic BHP z czasów funkcjonowania kopalni, zorganizowanie stoiska sprzedaży książek o KWK „Anna” oraz zadeklarował udział trzech przewodników, którzy będą oprowadzać zwiedzających.

MOK wystąpił z propozycją zorganizowania specjalnych gier technicznych dla dzieci oraz występy zespołu tanecznego. Rozważano również udział krótkofalowców i zorganizowanie pleneru malarskiego. Należy dodać, że władze miasta chcą zgłosić do Industriady „tylko” budynek maszynowni szybu Chrobry I . Marek Kubik przekonywał , że należy zgłosić cały kompleks obiektów autorstwa Hansa Poelziga, a w minimalnym zakresie przynajmniej budynki maszynowni i nadszybia z wieżą stalową szybu Chrobry I. Dwa ostatnie obiekty stanowią bowiem nierozerwalną całość. Te argumenty jednak nie zostały przyjęte i Piotr Kowol poinformował, że wniosek będzie dotyczył jedynie maszynowni Chrobry I.

Można rzec: dobre i to.

kw.
15
czw.
2021
Konkurs na „obiekt zaprzyjaźniony” 12 edycji święta Szlaku Zabytków Techniki rozstrzygnięty !
kw. 15 całodniowy

W dniu 15.04.2021r. Muzeum Węgla Kamiennego w Zabrzu, koordynator INDUSTRIADY 2021r. poinformowało, że konkurs na „obiekt zaprzyjaźniony” 12 edycji święta Szlaku Zabytków Techniki został rozstrzygnięty. W ramach konkursu wyłoniono pięć obiektów zaprzyjaźnionych. Są to:

– Maszynownia szybu Chrobry I kopalni „Anna” w Pszowie,

– Pszowska prochownia – obiekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910” w Gliwicach,

– Marina Gliwice na Kanale Gliwickim,

– Browar Zamkowy w Raciborzu,

– Stacja Biblioteka w Rudzie Śl.

Przyznanie tego tytułu jest równoznaczne z udziałem w działaniach promocyjnych święta, jak i uczestnictwem w ramach festiwalu, którego finał zaplanowano na 11 września 2021r.

Tak więc po czterech latach walki naszego stowarzyszenia, o wpisanie obiektów kopalni „Anna” do Szlaku Zabytków Technik Województwa Śląskiego, możemy ogłosić pierwszy, namacalny sukces. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dopiero początek drogi mającej zaprowadzić nas do właściwego zagospodarowania terenów pokopalnianych, w tym wyeksponowania unikalnych obiektów architektury industrialnej, znajdujących się na tym obszarze. Niemniej jednak mamy prawo dzisiaj ogłosić zwycięstwo naszego czteroletniego uporu, konsekwencji, mozolnego tłumaczenia i pracy jaką wykonaliśmy. Przytoczmy w tym miejscu często powtarzaną przez nas maksymę: „Kropla drąży skałę”.

wrz
11
sob.
2021
Pierwsza Industriada na terenie byłej kopalni „Anna”
wrz 11 całodniowy

W dniu 11 września 2021 r. odbyła się po raz pierwszy w Pszowie Industriada. Jest to święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Miasto Pszów wystąpiło z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków i wpisanie do Szlaku budynku maszyny wyciągowej wraz z nadszybiem szybu Chrobry I. Przez dwa lata będzie to obiekt zaprzyjaźniony i po tym okresie marszałek województwa podejmie decyzję dotyczącą pełnego członkostwa. 

lis
17
śr.
2021
SPOTKANIE ZESPOŁU D/S PARKU KULTUROWEGO
lis 17 całodniowy

W dniu 17.11.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie zespołu powołanego w celu stworzenia na terenach byłej kopalni Anna parku kulturowego. Wymiernym efektem tego zebrania było wybranie nazwy dla terenów przyszłego parku kulturowego.
Zwyciężyła nazwa ParkAny .
Wydaje się, że jest to ze wszech miar zgrabna i adekwatna nazwa, gdyż składa się z dwóch istotnych elementów odnoszących się do tego miejsca. Składa się ze słów : Park i Ana. O ile słowa park nie trzeba tłumaczyć, to słowo Ana na Śląsku oznacza imię Anna.
Ponadto parkany to ogrodzenia mające podkreślić coś wydzielonego.
Na tym samym spotkaniu zostało wybrane logo miasta, którego Pszów wcześniej nie miał. Można je zobaczyć na stronach Urzędu Miasta.

lut
2
śr.
2022
WIZYTA NA TERENIE PRAC BUDOWLANYCH W OBRĘBIE SZYBU JAN
lut 2 całodniowy

W dniu 02.02.2022 r. Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni Anna Marek Kubik wraz z Z-cą Burmistrza Piotrem Kowolem wizytowali teren prac budowlanych na kopalni Anna. Prace te dotyczą budowy biblioteki w budynku łaźni kobiecej i maszynowni szybu Jan. Obejmują również wieżę szybu Jan, która ma być wypiaskowana i odmalowana, a następnie przekształcona w punkt widokowy. Cały teren ma być przekształcony w mini park pozwalający na chwile relaksu. Na ten cel władze miasta pozyskały osiem milionów złotych ze środków zewnętrznych. Wizytujący byli zbudowani tempem i postępem robót.
Pierwszy etap prac ma zostać zakończony do 31.08.2022 r. Prace wykonuje Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany Artur Marcinek z Zawady, który wygrał przetarg na ten etap robót budowlanych o wartości 5,4 mln zł.

kw.
19
wt.
2022
Wniosek o wpis do rejestru zabytków Magazynu głównego
kw. 19 całodniowy

19. 04.2022 r. złożyliśmy do Śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosek o wpis do rejestru budynku Magazynu głównego.

kw.
29
pt.
2022
Wniosek o wpis do rejestru zabytków budynku Dyrekcji
kw. 29 całodniowy

29.04.2022 r. złożyliśmy do Śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosek o wpis do rejestru budynku Dyrekcji KWK „Anna”.

maj
22
niedz.
2022
FESTYN POWSTAŃCZY NA „ANNIE”
maj 22 całodniowy

W dniu 22 maja 2022 roku na terenie byłej kopalni „Anna” w Pszowie odbył się Festyn Powstańczy, którego program zamieszczamy poniżej.
Gwoździem programu, a zarazem największą atrakcją była rekonstrukcja bitwy
bukowsko-olzańskiej stoczonej w dniu 23 maja 1921r. pod Olzą. Trzeba dodać , że była to zwycięska bitwa, w wyniku której powstańcy zdobyli kilka utraconych miejscowości, a także odzyskali linię Olzy i Odry. Niemcy ponieśli poważne straty i wycofali się na drugą stronę Odry i do Czechosłowacji.
Ważnym momentem , o ile nie decydującym, tej bitwy był udział w nim pancernego pociągu, który został odpowiednio zaadoptowany i uzbrojony przez górników kopalni „Anna”. Pociąg ten zwany „Pierónem” wyruszył z kopalni i wziął udział w tej bitwie, przechylając jej losy na stronę powstańców. Niestety w bitwie tej zginął dowódca pszowskich powstańców i pomysłodawca „pancernioka” – Edward Łatka.
W czasie festynu pogoda i frekwencja dopisały. Był to kolejny przykład jak można wykorzystywać tereny pokopalniane dla dobra mieszkańców Pszowa.
Cieszy nas to niezmiernie , gdyż taką wizję mieliśmy i prezentowaliśmy ją już parę lat temu. Potwierdziło się po raz kolejny, że mieliśmy rację, a niechciane wcześniej , przez władze miasta, tereny, zaczynają odgrywać istotną rolę w krajobrazie Pszowa.

cze
14
wt.
2022
ZBIÓRKA NA ODNOWIENIE MURALU „CHWAŁA GÓRNIKOM POLSKI”
cze 14 całodniowy
cze
24
pt.
2022
Spotkanie na „Annie” z przedstawicielami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i SRK S.A. w sprawie wpisu do rejestru zabytków
cze 24 całodniowy

W dniu 24.06.2022r. na ternie kopalni „Anna” w Pszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna . Spotkanie to było konsekwencją naszych wniosków złożonych do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków dwóch obiektów pokopalnianych tj. budynku Dyrekcji i magazynu głównego kopalni. Ze strony stowarzyszenia udział w spotkaniu wzięli: Marcin Biegalski i Marek Kubik.

W ramach tego spotkania dokonano oględzin obiektów ze szczególnym uwzględnieniem budynku Dyrekcji kopalni. Budynek ten wzbudził wiele emocji z powodu dwóch spraw.
Po pierwsze, przedstawiciele SRK S.A. (jako aktualny właściciel) mocno sprzeciwiali się wpisaniu tej budowli do rejestru, czemu dali wyraz w końcowym protokole.
Po drugie, oględziny wykazały fatalny stan dachu, który nie został odpowiednio zabezpieczony przez właściciela i miejscami grozi on zawaleniem. Fakt ten oburzył przedstawicieli stowarzyszenia, którzy ostro skrytykowali działalność SRK S.A. Wg członków stowarzyszenia jest to celowe działanie SRK, mające doprowadzić do ruiny budynek aby następnie móc dokonać jego rozbiórki i sprzedać pustą, cenną działkę. Podejrzenia te nie są bezpodstawne, ponieważ w przeszłości dokonano już celowego podpalenia cechowni, a następnie ją wyburzono. Ponadto przedstawiciele stowarzyszenia zarzucili pracownikom SRK nie wywiązywanie się z obowiązków właścicielskich tj. dbania o właściwy stan nieruchomości, wynikających z przepisów prawa budowlanego.
O
statecznie strony podtrzymały swoje sprzeczne stanowiska, stowarzyszenie pozostało za wpisem do rejestru, a przedstawiciele SRK S.A. w Bytomiu przeciwko.

Po zakończeniu postępowania, ostateczną decyzję podejmie jednoosobowo Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski.

cze
28
wt.
2022
WNIOSEK DO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO O PRZEPROWADZENIE KONTROLI
cze 28 całodniowy

W wyniku oględzin budynku Dyrekcji kopalni „Anna”, w czasie spotkania w dniu 24.06.2022r. z przedstawicielami konserwatora zabytków oraz SRK S.A., stwierdziliśmy fatalny stan dachu,  grożący katastrofą budowlaną. W związku z tym postanowiliśmy złożyć wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. o przeprowadzenie kontroli i ewentualne ukaranie winnych zaniedbań.

lip
14
czw.
2022
KONIEC ZRZUTKI.PL
lip 14 całodniowy

W dniu 14.07.2022r. zakończyliśmy zbiórkę pieniędzy na portalu internetowym zrzutka.pl. Pieniądze te zostaną przeznaczone na renowację muralu CHWAŁA GÓRNIKOM POLSKI, znajdującym się na budynku pokopalnianym przy ulicy Skwary. W przeciągu miesiąca zebraliśmy 5100 zł. Jest to kwota niewystarczająca aby wykonać wszystkie zaplanowane prace. Szacunkowo określiliśmy kwotę, potrzebną do realizacji całego projektu, na 15000 zł. Niestety, w tej formule, zebraliśmy tylko jedną trzecią potrzebnej sumy.
Zmuszeni byliśmy poszukać innych kanałów sponsoringu. I udało się! Duże wsparcie finansowe otrzymaliśmy ze strony Polskiej Grupy Górniczej.
Okazało się również, że sporo zaoszczędziliśmy na wynajmie rusztowania, za które nie musieliśmy płacić. Tym sposobem udało się spiąć całość tego przedsięwzięcia. Prace renowacyjne muralu przeprowadzi pani plastyk Bernadeta Kaniuka.
Na koniec parę informacji. W zrzutce.pl wzięło udział 27 darczyńców, którym serdecznie dziękujemy za udział i wsparcie naszej inicjatywy.
Do zrzutki włączyło się trzech byłych górników KWK „Anna”. Z radnych miejskich, obecnej kadencji, nikt nie dołożył ani złotówki.
Nic to, róbmy swoje.

lip
22
pt.
2022
DRUGA WIZYTA NA BUDOWIE BIBLIOTEKI W OBRĘBIE SZYBU „JAN”
lip 22 całodniowy

22.07.2022r. na zaproszenie Z-cy Burmistrza Piotra Kowola na wizytację budowy biblioteki udał się Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” Marek Kubik. Panowie dokonali inspekcji obiektu i postępu prac budowlanych. Stwierdzono, że wykonane dotychczas roboty są zrobione z dużą starannością i solidnie. Zastrzeżenia wzbudziło jedynie tempo prac, gdyż termin ich zakończenia, przypadający na koniec sierpnia, okazał się nierealny.
Nowy termin ukończenia tego etapu został określony na 31 października br.
Sprawdzono również stan zaawansowania piaskowania i malowania wieży stalowej szybu „Jan”. W opinii Marka Kubika stan zawansowania tych robót jest niezadawalający. Wg. ustaleń trudności w piaskowaniu powoduje użyta w tej konstrukcji farba tzw. „okrętowa”. Problemy w jej usuwaniu powodują opóźnienia.

lip
26
wt.
2022
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W WODZISŁAWIU ŚL. NA TERENIE BUDYNKU DYREKCJI KWK „ANNA”
lip 26 całodniowy

W dniu 26.07.2022r. na terenie byłej kopalni „Anna” , w budynku dawnej dyrekcji, odbyło się spotkanie, będące pokłosiem naszego wniosku, skierowanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śl. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”. Z ramienia naszego stowarzyszenia uczestniczył w nim Marek Kubik. Tak jak powyżej napisano, spotkanie to było konsekwencją naszego wniosku, w którym domagaliśmy się kontroli technicznej budynku, a w szczególności dachu. Naszym zdaniem fatalny stan dachu grozi jego zawaleniem. Strony dokonały lustracji obiektu, a następnie podpisano protokół oględzin. W naszym odczuciu, w trakcie spotkania, dało się zauważyć stronniczość przedstawiciela Inspektora Nadzoru, na co zwrócił uwagę M. Kubik. Przedstawiciel ten bagatelizował zastane uszkodzenia dachu i wypowiadał się w sposób przychylny SRK S.A.
Na tym zakończono spotkanie.

sie
10
śr.
2022
SPOTKANIE ZESPOŁU DO SPRAWY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW POKOPALNIANYCH KWK „ANNA”
sie 10 całodniowy

W dniu 10.08.2022r. odbyło się spotkanie zespołu opracowującego plan zagospodarowania terenów pokopalnianych. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta w Pszowie, organizacji społecznych w tym naszego stowarzyszenia ( Marek Kubik) oraz dwoje młodych absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu : Karolina Cieślik i Aleksander Bugla. Są oni autorami koncepcji zagospodarowania terenów pokopalnianych kopalni „Anna”, należących do miasta. Koncepcja ta została zaprezentowana i omówiona przez Aleksandra Buglę. W bardzo przejrzysty i czytelny sposób, zebrani, zapoznali się z propozycjami tego opracowania.
W trakcie prezentacji toczyła się ożywiona dyskusja , przeplatana pytaniami i uwagami uczestników spotkania. Jest to pierwsza, kompleksowa i zwarta koncepcja zagospodarowania tych terenów, przedstawiona w Urzędzie Miasta.
Istotą tej koncepcji jest stworzenie w tym miejscu pięciu stref. W tym miejscu, nieśmiało pragniemy przypomnieć, że podobną koncepcję (oczywiście bardzo ogólną) przedstawiliśmy w roku 2017. Nasza koncepcja dotyczyła trzech stref.
Bardzo się cieszymy, że wreszcie, wszyscy zmierzamy w jednym kierunku, przynajmniej tak nam się wydaje.
Koncepcja autorstwa Cieślik-Bugla została jednogłośnie zaakceptowana i skierowana do prac projektowych.

wrz
3
sob.
2022
INDUSTRIADA PO RAZ DRUGI W PSZOWIE
wrz 3 całodniowy

3 września 2023r. obyła się po raz drugi w Pszowie, Industriada , czyli święto Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego. Tegoroczna Industriada odbywała się pod hasłem: „Po szychcie. Czas na fajrant”. Trzeba przyznać , że w tym roku, w porównaniu do poprzedniego, impreza ta miała o wiele bogatszy program i była zrobiona z większym rozmachem. Szczegółowy program znajduje się na plakacie , który zamieściliśmy wcześniej. Stowarzyszenie Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” miało tradycyjnie swoje stanowisko i punkt informacyjny. Pomimo, że rok do roku nazwa naszego stowarzyszenia nie pada ze sceny i nie mówi się nic o tym , że od 2017r. byliśmy orędownikami i inspiratorami tej imprezy, to ukazaliśmy na plakatach nasze działania w ostatnim roku. Wymieniliśmy tylko dwa, najbardziej istotne:

– z naszej inicjatywy /wniosku/ budynek dyrekcji kopalni „Anna” został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków;

– podjęliśmy się renowacji muralu „CHWAŁA GÓRNIKOM POLSKI”.

Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych, gdyż imprezę kończyły zespoły muzyczne ,na koncertach których tłumnie uczestniczyła młodzież.

Oby tak dalej. Tak trzymać.

wrz
23
pt.
2022
Mural Odnowiony
wrz 23 całodniowy

Dzięki grupie ludzi dobrej woli mural autorstwa Stanisława Kolorza z 1971 roku został odnowiony. Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do renowacji tej ciekawej pamiątki z czasów świetności kopalni „Anna”. Cieszymy się, że mimo pewnych barier udało się przywrócić blask temu malowidłu.
W tym miejscu jednak musimy dodać, nie wgłębiając się w szczegóły, że rozczarował nas znikomy udział mieszkańców Pszowa w całej akcji, a w szczególności w zrzutce.pl.

Chwała wszystkim , którzy pomogli!

Na zdjęciu od lewej: Marek Kubik, Bernadeta Kaniuka ( wykonawczyni rekonstrukcji ), Marcin Biegalski, Andrzej Stroka

lis
17
czw.
2022
KOLEJNA WIZYTA NA BUDOWIE BIBLIOTEKI NA TERENIE KOPALNI „ANNA”
lis 17 całodniowy

W dniu 17 listopada odbyła się kolejna, trzecia już wizyta na placu budowy biblioteki, powstającej z obiektów maszynowni szybu „Jan”. Na zaproszenie Z-cy Burmistrza Piotra Kowola w rekonesansie uczestniczył Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” Marek Kubik. Panowie dokonali obchodu i ocenili postęp prac. Prace I etapu budowy są już bardzo zaawansowane. Odbyło się pierwsze piaskowanie murów zewnętrznych przyszłej biblioteki. Będzie jeszcze kolejne, a następnie cegła zostanie pokryta substancją ochronną. Trwają prace krycia dachu blachą. Najbardziej niepokojące jest tempo prac na wieży stalowej szybu „Jan”. Nie dokończono jeszcze piaskowania, a tym samym malowania wieży. Muszą tam jeszcze nastąpić prace montażowe schodów, prowadzących na punkt widokowy.  Wg słów z-cy burmistrza zakończenie prac I etapu ma nastąpić w lutym 2023r W tymże miesiącu zostaną zabudowane okna oraz zostanie zainstalowana szklana wiata przed drzwiami frontowymi, prowadzącymi do biblioteki. Mamy nadzieję, że wykonawcy prac na wieży również zdąża, w tym terminie, zakończyć swoje działania. W styczniu 2023r. ma się odbyć przetarg na realizację II etapu budowy tj. na wykończenie wnętrz oraz stworzenie parku wokół tych obiektów.

Całość inwestycji ma zostać zakończona do końca 2023r

sty
21
sob.
2023
Plebiscyt Dziennika Zachodniego na Osobowość Roku 2022
sty 21 całodniowy

W styczniu br. został ogłoszony kolejny plebiscyt Dziennika Zachodniego na Osobowość Roku 2022.
Nominację w dziedzinie Kultura uzyskał Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”
Marek Kubik. Celem akcji jest uhonorowanie osób, które w minionym roku ze szczególnym zaangażowaniem działały na rzecz mieszkańców naszego regionu, osiągały sukcesy i miały ważny wkład w życie lokalnej społeczności. Marek Kubik nominację otrzymał za odrestaurowanie muralu „Chwała Górnikom Polski”.

Głosowanie odbywa się za pomocą sms. Zachęcamy wszystkich sympatyków naszego stowarzyszenia do oddania głosu na Prezesa. Pierwszy etap głosowania trwa do 21.02.2023r (później nastąpi etap wojewódzki, a następnie ogólnokrajowy). Poniżej załączamy link do głosowania.

https://dziennikzachodni.pl/p/kandydat/marek-kubik%2C3308553/

cze
17
sob.
2023
Kolejna Industriada w Pszowie
cze 17 całodniowy

17.06.2023 po raz kolejny zawitała w Pszowie Industriada.

A tak to wyglądało:

wrz
20
śr.
2023
Budynek Dyrekcji kopalni „Anna” sprzedany
wrz 20 całodniowy

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy budynek byłej Dyrekcji KWK „Anna” został sprzedany przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Nabywcą wg nieoficjalnych informacji jest przedsiębiorca budowlany z Jankowic Szymon Broża. Przypominamy, że budynek ten został z inicjatywy Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Nowemu nabywcy życzymy dobrego pomysłu na zagospodarowanie tego obiektu. W tym też zakresie będziemy śledzili plany nowego właściciela.

Budynek Dyrekcji