Film

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach razem ze Stowarzyszeniem miał kręcić materiał filmowy o obiektach i historii kopalni „Anna”.
Niestety na skutek ostatnich zmian personalnych i nowych procedur w Spółce Restrukturyzacji Kopalń nie otrzymaliśmy zgody na wejście na teren kopalni /brak odpowiedzi/.
W związku z powyższym wspólnie umówiliśmy się na zrealizowanie w/w filmu na drugą połowę września.

Pismo do radnych Pszowa

Stowarzyszenie dostarczyło każdemu radnemu naszego miasta skrócone opracowanie o Hansu Poelzigu z prośbą o zapoznanie się  z tymi materiałami wraz z apelem o ratowanie zabytków kopalni „ANNA”.
Pod spodem zamieszczamy całość wystosowanego imiennie do każdego z radnych pisma przewodniego: