Plany przejęcia byłej kopalni „Anna” przez miasto

Kiedy:
22 styczeń 2019 całodniowy
2019-01-22T00:00:00+01:00
2019-01-23T00:00:00+01:00

W dniu 22.01.2019r. odbyło się spotkanie dotyczące planów przejęcia terenów i obiektów po byłej kopalni „Anna” przez Miasto Pszów. Spotkanie to odbyło się po jesiennych wyborach samorządowych w których została wybrana nowa Rada Miejska i Zarząd. Wzięli w nim udział: Z-ca Burmistrza Piotr Kowol , Benedykt Kotzur z Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś” oraz Marek Kubik ze Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”.

W trakcie spotkania Piotr Kowol zadeklarował chęć realizacji uchwał Rady Miejskiej z września i października 2018r. zobowiązujących burmistrza do przejęcia od SRK S.A. na zasadach umowy darowizny określonych działek i obiektów kopalni „Anna”.

Poinformował także o zabezpieczonej w budżecie miasta kwocie pieniędzy potrzebnych do ochrony w/w obiektów. Nie mógł precyzyjnie określić daty podpisania ewentualnej umowy twierdząc jednocześnie, że zależy to od przygotowania stosownych dokumentów przez SRK S.A. Nie potrafił także nakreślić wizji zagospodarowania tych terenów.