Spotkanie na „Annie” z przedstawicielami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i SRK S.A. w sprawie wpisu do rejestru zabytków

Kiedy:
24 czerwiec 2022 całodniowy
2022-06-24T00:00:00+02:00
2022-06-25T00:00:00+02:00

W dniu 24.06.2022r. na ternie kopalni „Anna” w Pszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna . Spotkanie to było konsekwencją naszych wniosków złożonych do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do wojewódzkiego rejestru zabytków dwóch obiektów pokopalnianych tj. budynku Dyrekcji i magazynu głównego kopalni. Ze strony stowarzyszenia udział w spotkaniu wzięli: Marcin Biegalski i Marek Kubik.

W ramach tego spotkania dokonano oględzin obiektów ze szczególnym uwzględnieniem budynku Dyrekcji kopalni. Budynek ten wzbudził wiele emocji z powodu dwóch spraw.
Po pierwsze, przedstawiciele SRK S.A. (jako aktualny właściciel) mocno sprzeciwiali się wpisaniu tej budowli do rejestru, czemu dali wyraz w końcowym protokole.
Po drugie, oględziny wykazały fatalny stan dachu, który nie został odpowiednio zabezpieczony przez właściciela i miejscami grozi on zawaleniem. Fakt ten oburzył przedstawicieli stowarzyszenia, którzy ostro skrytykowali działalność SRK S.A. Wg członków stowarzyszenia jest to celowe działanie SRK, mające doprowadzić do ruiny budynek aby następnie móc dokonać jego rozbiórki i sprzedać pustą, cenną działkę. Podejrzenia te nie są bezpodstawne, ponieważ w przeszłości dokonano już celowego podpalenia cechowni, a następnie ją wyburzono. Ponadto przedstawiciele stowarzyszenia zarzucili pracownikom SRK nie wywiązywanie się z obowiązków właścicielskich tj. dbania o właściwy stan nieruchomości, wynikających z przepisów prawa budowlanego.
O
statecznie strony podtrzymały swoje sprzeczne stanowiska, stowarzyszenie pozostało za wpisem do rejestru, a przedstawiciele SRK S.A. w Bytomiu przeciwko.

Po zakończeniu postępowania, ostateczną decyzję podejmie jednoosobowo Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Łukasz Konarzewski.