Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Kiedy:
14 marzec 2017 całodniowy
2017-03-14T00:00:00+01:00
2017-03-15T00:00:00+01:00

Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Wodzisławskiego pod nr 5.
W tym samym dniu Marek Kubik spotkał się z panem Krzysztofem Piechaczkiem z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Ośrodek ten ma za zadanie niesienie wielorakiej pomocy organizacjom pozarządowym działającym na terenie naszego powiatu.
W zasadniczej części spotkanie to dotyczyło możliwości pozyskania funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia. Pan Piechaczek min. przedstawił zasady skorzystania z pomocy publicznej tzw. program „de minimis” – 200 tys. euro.