Wystąpienie na sesji Rady Miejskiej Pszowa

Kiedy:
7 czerwiec 2017 całodniowy
2017-06-07T00:00:00+02:00
2017-06-08T00:00:00+02:00

Na sesji Stowarzyszenie reprezentowali: Andrzej Stroka i Marek Kubik.
W punkcie wolne głosy i wnioski najpierw wystąpił Andrzej Stroka , który zaapelował do radnych o przejęcie obiektów pokopalnianych. Następnie wystąpił Marek Kubik który przedstawił propozycję stworzenia w obiektach i terenach pokopalnianych strefy kultury, sportu i turystyki. Zaproponował aby w tym miejscu powstało muzeum historii górnictwa naszego regionu ,a także historii miasta. Ponadto można by wykorzystać obiekty industrialne na działalność wystawienniczo-koncertową, zaś betonowy szyb Chrobry II jako ściankę wspinaczkową i punkt widokowy. Na koniec zaapelował do radnych o przejęcie jak największej ilości obiektów w szczególności zabytkowych. Stwierdził, że jest to kadencja historyczna, gdyż radni mogą zapisać się złotymi zgłoskami na kartach historii Pszowa lub wpisać się na listę hańby. W imieniu radnych glos zabrał Paweł Kołodziej, który stwierdził, że rozpoczęty proces likwidacji kopalni należy kontynuować, a co za tym idzie, należy zlikwidować wszystkie obiekty ponieważ miasto nie ma pieniędzy.