Sesja Rady Miejskiej w Pszowie

29 listopada 2017r odbyła się sesja Rady Miejskiej w Pszowie. W posiedzeniu udział wzięło dwóch członków Stowarzyszenia : Andrzej Stroka i Marek Kubik.
Powodem obecności naszych przedstawicieli była wiadomość, że w czasie sesji udział wezmą przedstawiciele Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś” z Lublińca. Wcześniej z Markiem Kubikiem skontaktował się prezes fundacji pan Benedict Kotzur i poinformował go , że są zainteresowani przejęciem nieruchomości i obiektów kopalni „Anna” ,a także nawiązaniem współpracy z naszym stowarzyszeniem.
W trakcie sesji Benedict Kotzur przedstawił radnym ogólną wizję fundacji zagospodarowania tych terenów i obiektów, która była w dużej mierze zbieżna z wizją przedstawioną przez stowarzyszenie. Wyraził zainteresowanie wydzierżawienia jak największej powierzchni terenów pokopalnianych i obiektów. Oświadczył , że fundacja ma dostęp do inwestorów i funduszy niemieckich. Zaapelował do władz miasta aby wystąpiły do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z pismem wyrażającym wolę przejęcia całości terenów ok. 70 ha. i wszystkich obiektów. Pismo to pozwoliłoby na wstrzymanie przetargów i prac likwidacyjnych . Prosił aby pismo to wysłać przed terminem 10.12.2017r., żeby zdążyć przed kolejnym przetargiem.