Co dalej z „Anną”?

Kiedy:
4 wrzesień 2019 całodniowy
2019-09-04T00:00:00+02:00
2019-09-05T00:00:00+02:00

W dniu 15.05.2019r. Gmina Miasta Pszów nabyła w formie darowizny nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, a będące w użytkowaniu wieczystym Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Są to nieruchomości na terenie byłej kopalni „Anna”. Jest to ogromny sukces Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna”, które od 2017r. dążyło do tego celu różnymi sposobami. Były to dziesiątki rozmów, spotkań, pism i argumentacji mających nakłonić władze miasta do przejęcia jak największej ilości terenów pokopalnianych i zabytkowych obiektów KWK „Anna”. Udało się!

Miasto przejęło min. : budynek maszyny wyciągowej szybu „Chrobry I”, budynek nadszybia wraz z wieżą szybu „Chrobry I”, budynek magazynu głównego, budynek maszyny wyciągowej szybu „Jan”, wieżę szybu „Jan, budynek łaźni kobiecej, budynek stacji ratowniczej i inne wraz z działkami.

Treść całej umowy znajduje się na naszej stronie internetowej:              www.ssbk-anna.xip.pl

W tym miejscu zauważyć jednak należy , że jest to dopiero pierwszy krok, choć z pewnością najistotniejszy, do uratowania zabytków architektonicznych naszej kopalni. Teraz potrzebna jest koncepcja zagospodarowania tych terenów i działanie. Z przykrością jednak muszę stwierdzić , że od momentu przejęcia tych obiektów w Urzędzie Miasta w tej materii panuje cisza. Mało tego, byłem już dwukrotnie w tym roku zmuszony do odwołania przyjazdu architektów niemieckich, którzy chcą opracować nieodpłatnie właśnie taki plan zagospodarowania tychże terenów pokopalnianych. Przyjazd niemieckich architektów jest efektem zeszłorocznej wizyty w naszym mieście wnuka Hansa Poelziga, Petera.W czasie tej wizyty obiecał on , że pomoże opracować koncepcję wykorzystania tych obiektów i przestrzeni ,niejednoznacznie dając do zrozumienia, że w ślad za tym podążą niemieccy inwestorzy. Niestety tak jak napisałem powyżej, dwukrotnie poprosiłem o odłożenie tej wizyty, gdyż to co dzieje się na terenach bezpośrednio sąsiadujących z częścią „zabytkową” Anny nie pozwala mi na zaproszenie zagranicznych gości. Prywatni przedsiębiorcy rezydujący przy ul. Skwary poprzez swoją działalność całkowicie niweczą wszelkie możliwości  planistyczne , a co za tym idzie właściwe wykorzystanie tych obszarów i budowli.

Co prawda na sierpniowej sesji nieśmiało wspomniałem o możliwości wpisania zabytkowych obiektów architektury industrialnej kopalni „Anna” do Szlaku Zabytków Techniki naszego województwa , ale „szału” nie widziałem.

Na wspomnianym zeszłorocznym spotkaniu z Peterem Poelzigiem był również obecny Prezydent Rybnika Piotr Kuczera. Wówczas wysunął on pomysł utworzenia Szlaku Zabytków Techniki Hansa Poelziga w skład którego wchodziłaby kopalnia „Anna” w Pszowie, kopalnia „Marcel” w Radlinie i kopalnia „Ignacy” w Rybniku – Niewiadomiu. Ponieważ z obecnych władz Pszowa nikt nie był obecny na tym spotkaniu, uznaliśmy , iż to my powinniśmy spróbować pośredniczyć w realizacji tego pomysłu. W związku z czym wystąpiliśmy z pismem do pana prezydenta Kuczery prosząc o zorganizowanie spotkania związanego z utworzeniem tego szlaku. Zobaczymy co z tego wyniknie?