Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

Kiedy:
25 wrzesień 2019 całodniowy
2019-09-25T00:00:00+02:00
2019-09-26T00:00:00+02:00

W związku z tworzeniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Pszowa zwróciliśmy się do burmistrza z wnioskiem o dokonanie zmian w uchwale Rady Miejskiej, polegającej na określeniu terenów pokopalnianych przejętych przez miasto Pszów
jako terenów o przeznaczeniu rekreacyjno-usługowym. W obecnym projekcie tereny te zostały wyłączone z planu. Jest to dość dziwna i tajemnicza decyzja rodząca wiele pytań. Biorąc pod uwagę zamieszanie z uchwaleniem tego planu i liczne protesty mieszkańców jesteśmy pełni obaw co do przyszłości tej zabytkowej części kopalni. Prawdopodobnie w zamyśle wąskiej grupy związanej z burmistrzem ma to być część planowanej strefy przemysłowej usytuowanej właśnie na terenach pokopalnianych w centrum miasta, czemu zdecydowanie się przeciwstawiamy.
Nasz wniosek został odrzucony na sesji w dniu 25.09.2019r.
Poniżej pełny tekst wniosku.