WIZYTA NA TERENIE PRAC BUDOWLANYCH W OBRĘBIE SZYBU JAN

W dniu 02.02.2022 r. Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni Anna Marek Kubik wraz z Z-cą Burmistrza Piotrem Kowolem wizytowali teren prac budowlanych na kopalni Anna. Prace te dotyczą budowy biblioteki w budynku łaźni kobiecej i maszynowni szybu Jan. Obejmują również wieżę szybu Jan, która ma być wypiaskowana i odmalowana, a następnie przekształcona w punkt widokowy. Cały teren ma być przekształcony w mini park pozwalający na chwile relaksu. Na ten cel władze miasta pozyskały osiem milionów złotych ze środków zewnętrznych. Wizytujący byli zbudowani tempem i postępem robót.
Pierwszy etap prac ma zostać zakończony do 31.08.2022 r. Prace wykonuje Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany Artur Marcinek z Zawady, który wygrał przetarg na ten etap robót budowlanych o wartości 5,4 mln zł.