Wniosek o wpis do rejestru zabytków Magazynu głównego

19. 04.2022 r. złożyliśmy do Śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosek o wpis do rejestru budynku Magazynu głównego.