Wniosek o wpis do rejestru zabytków budynku Dyrekcji

29.04.2022 r. złożyliśmy do Śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków wniosek o wpis do rejestru budynku Dyrekcji KWK „Anna”.