FESTYN POWSTAŃCZY NA „ANNIE”

W dniu 22 maja 2022 roku na terenie byłej kopalni „Anna” w Pszowie odbył się Festyn Powstańczy, którego program zamieszczamy poniżej.
Gwoździem programu, a zarazem największą atrakcją była rekonstrukcja bitwy
bukowsko-olzańskiej stoczonej w dniu 23 maja 1921r. pod Olzą. Trzeba dodać , że była to zwycięska bitwa, w wyniku której powstańcy zdobyli kilka utraconych miejscowości, a także odzyskali linię Olzy i Odry. Niemcy ponieśli poważne straty i wycofali się na drugą stronę Odry i do Czechosłowacji.
Ważnym momentem , o ile nie decydującym, tej bitwy był udział w nim pancernego pociągu, który został odpowiednio zaadoptowany i uzbrojony przez górników kopalni „Anna”. Pociąg ten zwany „Pierónem” wyruszył z kopalni i wziął udział w tej bitwie, przechylając jej losy na stronę powstańców. Niestety w bitwie tej zginął dowódca pszowskich powstańców i pomysłodawca „pancernioka” – Edward Łatka.
W czasie festynu pogoda i frekwencja dopisały. Był to kolejny przykład jak można wykorzystywać tereny pokopalniane dla dobra mieszkańców Pszowa.
Cieszy nas to niezmiernie , gdyż taką wizję mieliśmy i prezentowaliśmy ją już parę lat temu. Potwierdziło się po raz kolejny, że mieliśmy rację, a niechciane wcześniej , przez władze miasta, tereny, zaczynają odgrywać istotną rolę w krajobrazie Pszowa.