Mamy logo

Chcielibyśmy się pochwalić, że nasze stowarzyszenie posiada własne logo, które bezpośrednio nawiązuje do loga kopalni.

Uchwały RM dotyczące terenów i obiektów kopalni „Anna”

28 lutego 2018r. odbyła się sesja RM na której rada podjęła dwie uchwały dotyczące terenów i obiektów kopalni „Anna”. Zanim do tego doszło pan Franciszek Sobala przedstawił zebranym wizualizację terenów , które chce przejąć Pszów. Były to dwa rodzaje terenów i obiektów. Jedne to te które miasto chce przejąć definitywnie i drugie które chce przejąć ewentualnie tzn. wyraża wolę. Następnie radny Kazimierz Nawrat jeszcze raz zaapelował do wszystkich aby przejąć wszystkie tereny pokopalniane ,które bezpłatnie chce przekazać Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Powołał się przy tym na spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Sympatyków Byłej Kopalni „Anna” z Senatorem RP. Adamem Gawędą. Przedstawił sugestię senatora , aby miasto przejęło jak największy obszar wraz z obiektami. Nikt jednak nie chciał już na ten temat dyskutować. Wydaje się , że karty zostały rozdane przed sesją. Podjęto , jak na wstępie zaznaczono, dwie uchwały. Jedna wyrażająca zgodę , a druga wyrażająca wolę przejęcia nieruchomości. Treść uchwał poniżej. W sesji uczestniczył przedstawiciel stowarzyszenia Marek Kubik.

Poniżej prezentujemy obie uchwały z załącznikami:

 

Spotkanie z Senatorem RP panem Adamem Gawędą

W dniu 27.02.2018r. doszło do spotkania przedstawicieli stowarzyszenia tj. Andrzeja Stroki i Marka Kubika z Senatorem RP panem Adamem Gawędą w jego biurze w Wodzisławiu Śl. A. Stroka i M. Kubik przedstawili panu senatorowi cele i problemy stowarzyszenia związane z terenami i obiektami kopalni „Anna” w Pszowie. W trakcie spotkania ustalono , że pan senator będzie oczekiwał na propozycje działań jakich mógłby się podjąć. Było to stanowisko logiczne , gdyż aby mógł zabiegać o coś, musi wiedzieć o co ?
Problem jednak tkwi w tym , że z tymi propozycjami powinny wystąpić władze miasta , a nie my. Nie dlatego , że nie chcemy ale dlatego, że partnerem do przejęcia obiektów jest miasto. Pan Adam Gawęda zgodził się z przedstawicielami stowarzyszenia , że miasto powinno przejąć jak najwięcej terenów oferowanych przez SRK. Pan senator przedstawił pewien konkretny pomysł do którego spróbujemy się odnieść. Na razie zatrzymamy to w tajemnicy. A tak na marginesie, pan senator był wieloletnim pracownikiem KWK. „Anna” i do tej pory ani on ,ani nikt z tysięcy byłych pracowników czy emerytów górniczych nie kiwnął palcem w sprawie „Anny”. Dziwne !

Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Planowania i Budżetu RM w Pszowie

31 stycznia 2018r. miało miejsce specjalne posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, Planowania i Budżetu RM w Pszowie. W posiedzeniu tym uczestniczył z ramienia naszego stowarzyszenia Marek Kubik. W posiedzeniu oprócz radnych i z-cy burmistrza wzięli udział przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z dyrektorem Stanisławem Konskiem na czele. Obecni byli też przedstawiciele Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś”, panowie Benedict Kotzur i Wojciech Szczęsny.
Zebranie to było poświęcone w głównej mierze terenom kopalni „Anna”, które znajdują się obecnie w posiadaniu i zarządzaniu przez SRK. Przedstawiciele SRK po raz kolejny chcieli się dowiedzieć od władz Pszowa jakie tereny i obiekty chce przejąć miasto ? Rozpoczęła się chaotyczna dyskusja z której niewiele wynikało. Radni po raz „enty” zadawali te same pytania i przedstawiali te same obawy. Na czele „stronnictwa” opowiadającego się za przejmowaniem nieruchomości w jak najmniejszym zakresie stanął tradycyjnie przewodniczący komisji Paweł Kołodziej. Można było jednakowoż zauważyć wśród radnych o wiele większe zainteresowanie tematem niż pół roku wcześniej. Zadawano przedstawicielom SRK pytania świadczące o rozważaniu możliwości przejęcia jakiejś części obiektów i terenów. Do głosu został dopuszczony zaproszony Benedict Kotzur.
Przedstawił radnym ofertę polegającą na tym, że fundacja wydzierżawi od Pszowa wszystkie tereny / ok. 70 ha./ i obiekty na 30 lat. Wszystkie inwestycje na tym terenie byłyby pod kontrolą miasta, którego każdorazowy burmistrz zasiadałby w radzie nadzorczej fundacji. Do rady miałby wejść również przedstawiciel naszego stowarzyszenia. Rozdał radnym listę proponowanych inwestycji i przedsięwzięć które mogłyby powstać na tym obszarze. Najciekawszą propozycją była wizja utworzenia nowego ratusza w betonowym szybie „Chrobry 2” z salą ślubów na wysokości 70 m. Innymi przykładowymi zamierzeniami , które chciałaby m.in. zrealizować fundacja były: mieszkania wspomagane, mieszkania bez barier dom seniora, szkoła policealna , szkoła językowa, dom seniora, strefa aktywizacji zawodowej, strefa drobnej przedsiębiorczości, przestrzeń wystawowa i inne. Radni pytali pana Kotzura w jakim stopniu fundacja jest w stanie pokryć przedstawione projekty? W 90 % – padła odpowiedź. Jeszcze raz pan Kotzur zaapelował do radnych aby przejąć cały teren pokopalniany , gdyż ułatwi to wszelkiego rodzaju planowanie i realizację inwestycji. Przypomniał , że na tym terenie znajduje się już ciepłownia z całą swoją infrastrukturą należąca do Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Na koniec posiedzenia dyrektor Konsek prosił radnych aby do końca lutego br. rada podjęła uchwałę intencyjną w której określiłaby którymi nieruchomościami i obiektami jest zainteresowane miasto.
Nie muszę chyba w tym miejscu dodawać, że wcześniej władze Pszowa nie wystąpiły z taką uchwałą ani pismem, aby zatrzymać niektóre przetargi mające się odbyć 10.12.2017r.

Sesja Rady Miejskiej w Pszowie

29 listopada 2017r odbyła się sesja Rady Miejskiej w Pszowie. W posiedzeniu udział wzięło dwóch członków Stowarzyszenia : Andrzej Stroka i Marek Kubik.
Powodem obecności naszych przedstawicieli była wiadomość, że w czasie sesji udział wezmą przedstawiciele Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś” z Lublińca. Wcześniej z Markiem Kubikiem skontaktował się prezes fundacji pan Benedict Kotzur i poinformował go , że są zainteresowani przejęciem nieruchomości i obiektów kopalni „Anna” ,a także nawiązaniem współpracy z naszym stowarzyszeniem.
W trakcie sesji Benedict Kotzur przedstawił radnym ogólną wizję fundacji zagospodarowania tych terenów i obiektów, która była w dużej mierze zbieżna z wizją przedstawioną przez stowarzyszenie. Wyraził zainteresowanie wydzierżawienia jak największej powierzchni terenów pokopalnianych i obiektów. Oświadczył , że fundacja ma dostęp do inwestorów i funduszy niemieckich. Zaapelował do władz miasta aby wystąpiły do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z pismem wyrażającym wolę przejęcia całości terenów ok. 70 ha. i wszystkich obiektów. Pismo to pozwoliłoby na wstrzymanie przetargów i prac likwidacyjnych . Prosił aby pismo to wysłać przed terminem 10.12.2017r., żeby zdążyć przed kolejnym przetargiem.